Ankara'nın başken oluşu uzun bir süreçten sonra gerçekleşmiştir. 1.Dünya Savaşı sonunda düşman devletlerin yurdumuzu işgali üzerine Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da, Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattı. Amasya, Erzurum, Sivas gibi çeşitli şehirlerde Kurtuluş Savaşı hazırlığı yaptı. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul idi.

Ankara ise Anadolu'nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kentti. Savaşın yönetimi ve haberleşme, Ankara'dan kolaylıkla yürütülürdü. Bu nedenle 19 Mart 1919 günü Mustafa Kemal Paşa kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu genelgede özetle; "Osmanlı Devletinin yaşamı ve egemenliğinin sona erdiği" bildiriliyor, "Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır." deniliyordu.

Bu genelgeden sonra temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelen üyeler Ankara'da toplanmaya başladılar. Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldi. Ankara’nın girişinde, büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı. Ankara o günden sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Milli Mücadele’nin, hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın planları bu yoksul kentte hazırlandı. Ankara, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde sayısız olaylara sahne oldu, Savaşın başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da düşmanı bozguna uğrattı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'mız tamamlandı.

Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü 15 mebus Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti oldu.

Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, karnımı doyurduğum, yaşadığım memleketimin bu eşsiz kenti için yazdığım SENSİZ OLMAZ ANKARA şiiri geri kalan, duygu ve düşüncelerimi yansıtmaktadır.SENSİZ OLMAZ ANKARACumhuriyet kurulunca Türkiye’ye oldun Başkent

İlk Millet Meclisinin kurulduğu şirin kent

Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’e oldu ikamet

Sensiz olmaz Ankara, Ata’dan kalma emanetBüyük Savaş bitti yenilikler başladı

Yurdun dört bir tarafına demiryolu döşendi

Devlet eliyle sanayi-ticaret işledi

Sensiz olmaz Ankara, iktisat genişlediEğitimde de önder oldun tüm Türkiye’ye

Üniversitelerinde binlerce öğrenci yetiştirdin ülkeye

Güzel sanatlarda ve sporda örnek oldun ilk diye

Sensiz olmaz Ankara, değer verdin Hacı Bayram Veli’yeTopraklarında tarihler, medeniyetler fışkırır

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde hepsi bir arada buluşur

Sıhhiyedeki Hitit Güneşi Atakule’den halka çağrışır

Sensiz olmaz Ankara, Ankara Kalesi’nde herkes birleşirYazında, kışında, mevsimlerinde çok farklılık oluşur

Bağlarında kara üzümlerin, topraklarında buğday, kavun yetişir

Dağlarında meşhur keçilerin, parklarında kuğuların dolaşır

Sensiz olmaz Ankara, tarımın beyni merkezinde çalışırSensiz olmaz Ankara, Şemsettin Hoca’da seni mekan yaptı

Milletine hizmet etmeye burada devam etti

Doğru bildiklerini hiç yılmadan anlattı

YAKINDA AVRASYA’NIN OLACAKSIN BAŞKENTİŞemsettin CERAN-Eğitimci/Yazar/şair-ANKARA