Sendikalara üye Devlet memurlarının ortalama aylık net maaş miktarı, her ay yapılan “üyelik ödentisi” kesintisi ve her üç ayda bir alınan “Toplu Sözleşme İkramiyesi” nedeniyle, sendika üyesi olmayan emsallerinin maaşına göre farklılık göstermektedir.

İKRAMİYE BU HALİYLE MEMURLARA DEĞİL SENDİKALARA YARIYOR

Memura ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı 2021 yılının ilk yarısında geçerli olan aylık katsayısına göre, önümüzdeki Nisan ayında ödenecek toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı net 124,34 TL olup bunun 2021 yılının ilk yarısında her bir aya isabet eden miktarı ise net 41,446 TL olduğu belirtilerek bunun sonucunda da herhangi bir sendikaya üye olan memurlardan ; Sendika aidatı aylık net tutarı 41,446 TL’den az olan memurların maaşlarında cüzi miktarda bir artış olmakta iken , sendika aidatının aylık net tutarının 41,446 TL’den fazla olan (Özellikle Mühendis, Şef vb. kadrolarında görev yapan) memurların maaşlarında ise azalmalar olduğu belirtildi.

Aslında bu uygulama ile memur sendikalarında üye memurlara 3 ayda bir 124,34 TL toplu sözleşme İkramiyesi adı altında (sendikalara dolaylı finansman desteği olarak) geri ödeme yapılmakta olup ,sendikalara üye memur sayısının 2 milyon olduğu varsayılırsa bu uygulamanın devlete aylık maliyeti 82.892.000 TL, yıllık maliyeti ise yaklaşık olarak 1.000.000.000 (Bir Milyar TL)’ye tekabül etmektedir.

GELİR AZALTAN BİR İKRAMİYE

İkramiye kelimesi “ Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para “ anlamı taşıdığı için Toplu Sözleşme İkramiyesi uygulamasında ikramiye kelimesinin aksine ;

Aylık olarak kesilen aidatların 3 ayda bir geri ödenmesi ,

Hatta sendika aidatının aylık net tutarının 41,446 TL’den az olanlara bir ikramiye ödenmesinin aksine eksik ödeme yapılmaktadır.

Çok tuhaf bir ikramiye uygulaması söz konusudur ki ; uygulamada kimi memurların maaşlarında artış olurken kimi memurların maaşlarında ise azalma olmaktadır.

Memur sendikacılığını ileriye değil geriye götüren bu uygulama, 100 milyonluk rezidanslar inşa edip, lüks makam araçlarına binerek 20-30 bin TL maaş alıp koltuklarına yapışan ve isimleri yolsuzluklarla anılan sendika ve sendikacıların işine gelmektedir.

TALEBİMİZ SALTANAT SENDİKALARININ İŞİNE GELMEYECEKTİR.

Mil Enerji Sen olarak , sendikalara dolaylı finans desteği sağlamaktan başka bir amacı olmayan bu Toplu Sözleşme ikramiyesi uygulamasına son verilmesini ve bunun yerine memurlara yılda iki kez dini bayramlarda bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz.

Ali YÜCEL - Mil-Enerji Sen Genel Başkanı