Kamuajans.Com – Sendika üyesi olan Devlet memurlarının maaşından her ay “üyelik ödentisi” kesildiğinden ve her üç ayda bir de “toplu sözleşme ikramiyesi” ödendiğinden, ortalama aylık maaş miktarları sendika üyesi olmayan emsallerinden farklı olabilmektedir.

Maaştan her ay kesilen üyelik ödentisinin 3 aylık toplam net miktarının aynı dönem için ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin net miktarından az olduğu durumlarda, sendika üyesi memurun aylık geliri, sendika üyesi olmayandan daha fazla olmaktadır.

Toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinin 3 aylık miktarı

Kamu görevlileri sendikalarına üye olup üyelik ödentisi ödeyen Devlet memurlarına, her üç ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.

Bu ikramiyenin miktarı, 750 gösterge rakamı ile aylık katsayısının (içinde bulunulan dönemde geçerli olan) çarpımından damga vergisi kesintisi yapılmak suretiyle hesaplanıyor.

Buna göre, kamu görevlilerine bu yıl Ocak ayında ödenen ve Nisan ayında da ödenecek olan ikramiyenin miktarı (her defasında) net 80,79 TL’dir. (aylık net 26,93 TL)

Sendika aidatı kesintisinin aylık miktarı

Sendika üyesi olan Devlet memurlarının aylık maaşından, üyesi oldukları sendikalara ödenmek üzere her ay sendika aidatı kesiliyor.

Ödenecek aidatın aylık tutarı üyesi olunan ilgili sendikanın tüzüğüyle belirlenmekte, ancak tutar; 15/1’den aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt ücretinin binde dördünden (%0,4) az ve otuzda birinden (1/30) çok olamamaktadır.

Üyesi olunan sendikanın tüzüğündeki belirlemelere ve ilgili memurun maaş miktarına göre farklılık gösterebilen üyelik aidatının bir aylık miktarı, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde en düşük “11,78 TL” ve en yüksek “98,21 TL” olmaktadır. Ancak, sendika aidatının gelir vergisine esas matrahtan indiriliyor olmasından dolayı, aidat nedeniyle net maaşta görülen azalmanın miktarı “en az 10,01 TL ve en çok 83,48 TL” oluyor.

Sendika üyesi olmak memurun maaşını ne kadar artırıyor?

2018 yılının ilk yarısına ilişkin belirlemelerden hareketle (ilgili memurun gelir vergisi diliminin %15 olduğu varsayılmıştır) konuyu memurunyeri.com olarak değerlendirdiğimizde;

*Toplu sözleşme ikramiyesinin 3 aylık net tutarının 80,79 TL, aylık net tutarının ise 26,93 TL olduğu,

*Sendika aidatının aylık tutarı 31,68 TL (net 26,93 TL) olduğunda, sendika üyesi olmanın memurun maaşına herhangi bir etkisinin olmayacağı,

*Sendika aidatının aylık tutarı 31,68 TL’den (net 26,93 TL) az olduğunda, sendika üyesi olmasından dolayı memurun aylık kazancının aradaki fark kadar olacağı,

*Sendika aidatının aylık tutarı 31,68 TL’den (net 26,93 TL) fazla olduğunda, sendika üyesi olmasından dolayı memurun aylık kaybının aradaki fark kadar olacağı, sonucuna ulaşmaktayız.


memurunyeri