Anayasa’nın 61. Maddesinde yer alan “Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” hükmüne dikkat çeken Gürer, bu hükmün mutlaka her alanda yaşama geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Şehit yakınları ve gazilerin talep ve isteklerine göre onlara yapılması gereken her türlü fedakârlığın devletin görevi olduğuna vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle Anayasanın 10. ve 61. Maddelerinde özel statüde yer alan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile malul gazilerimizin eğitim, sağlık, iş, maaş artışı ve diğer sosyal ve özlük haklarındaki sorunların giderilmesi, durumlarında iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılması bir gereklilik ve görevdir” şeklinde hatırlatmada bulundu.

Şehit yakınları ve gazilerin her yıl giysi yardımı ve bayram ikramiyesi almasını öngören 2/960 Esas Nolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Niğde Milletvkili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ne sunulmuştur.

Kanun Teklifinde ''29 Mayıs 1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununun 2'nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ''ve şehit yakınları ile gaziler ise'' ibaresi madde metninden çıkarılmış; maddeye ''şehit yakınları ve gaziler, dördüncü fıkrada belirtilen kriter ve sürelere bakılmaksızın her yıl giysi yardımı ile bayram ikramiyesi alır ve bu Kanun ile sağlanacak diğer haklardan yararlandırılır. Bu kişilere yapılacak giysi yardımı ve verilecek bayram ikramiyesi ile ilgili usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.'' denilmiştir.

KANUN TEKLİFİ