Şefin Çiftliği, Memleket Meselesi, Meslek Lisesi

Şefin Çiftliği, Memleket Meselesi, Meslek Lisesi

Öncelikle meslek liseleri şefliklerle alakalı hiç bir bilgisi olmayan okuyucularıma bir kaç bilgi aktardıktan sonra  ayrıntılara geçeceğim. Meslek liselerinde bölüm şefleri haftada 10 ek ders saati ücret alarak bölümün işlerinin yürümesi amacıyla idareye yardımcı olan öğretmendir. Sorunlar ise buradan başlamaktadır. Bir süre sonra herhangi bir makamı olmamasına rağmen bölümünde  kendine makam oluşturan, ders programını yapan bir nevi bölümün her şeyi gibi davranmaya başlayan şefler maalesef idarenin de göz yummasıyla derse girmemeye başlamaktadırlar.

                Kendisine makam oluşturan bölümün ya da atölyenin depo malzeme odası gibi yerleri makam odasına çeviren şefler bulunmaktadır.

Bir de bölüm şefi haricinde atölye laboratuar şefleri bulunmaktadır. Bu atölye şefleri ise atölyenin zimmeti kendilerine ait olduğunu ve çalışmalarda bulunacak öğretmenleri sıkıntıya sokmaktadırlar.

Yüz yüze yapılan açık lise eğitimlerinde kendilerine hakmış gibi önce kendilerini yazmaktadırlar. Bu konuda ezilen sırf bölümde huzursuzluk çıkmasın diye susan ve bu konuda bana mesaj atan çok öğretmenlerimiz bulunmaktadır.

Öncelikle bu tip durumlara göz yummayan okul idarelerini tenzih ediyorum. Benim lafım hala eski model çalışma alışkanlığından vazgeçmek istemeyen okul yönetimi ve şeflerinedir.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu unutan derse girmeyen atölyenin malzeme odasını kendisine makam yapan şeflerin bir an önce asli işine sahip çıkmaları daha iyi olacaktır.

Bölüm ve atölye şeflerinin makam odaları aslına çevrilmelidir. İsim isim okul yönetimlerini ve şeflerini belirtmek istemem ama meslek öğretmenlerinden gelen şikayetleri görmemezlikten gelemem. Okul idarelerini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini göreve davet ediyorum.

Artık köhnemiş eğitim modelleriyle meslek liseleri yönetilememektedir. Ayrıca değerli bakanımız sayın hocamız Nabi AVCI'nın şeflik kavramını değiştirmesi gerekmektedir.  Bir sefer şef olduğun zaman ne rotasyon ne başka bir şey sizi şeflikten aldıramıyor. Onun yerine şefler bilimsel kurullarda projesi kabul görmüş öğretmenler sene başı öğretmenler kurulunda bir yıllığında kurul tarafından oy çokluğu ile seçilmelidir.

 

Şaban ADIGÜZEL

Eğitimci Yazar