2020 yılı Ekim ayı norm kadro belirleme işlemlerine etki edebilecek seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 25 Aralık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11. maddesindeki; "(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubat ayı içinde yapılır, e-Okul sistemine işlenir ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(4) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları ile bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM'de bu şartlar aranmaz.

(5) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir." hükümleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 83203306-10.03-E.25354322 sayılı Ders Seçimi konulu 19 Aralık 2019 tarihli yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 43769797-10.07.01-E.25238002 sayılı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler konulu 18 Aralık 2019 tarihli yazısı konu ile ilgilidir.