Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

ATAMA KARARI

Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ALTINTAŞ atanmıştır.

1 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

at01-000001-18