Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-39453831-010.06.01-2692491 sayılı COVID-19 Kapsamındaki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu 30 Haziran 2021 tarihli Genelge yayınlandı.

Bakan Yardımcısı Bakan a. Hasan Büyükdede imzalı Genelgede ''30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bir örneği ekli 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler'' konulu 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre;

Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam

1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürmeleri, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edilmesi, bu Genelge kapsamında idari izinli sayılanların, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmaması ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönmeleri uygun görülmüştür.

Bilgileri ile konuya ilişkin 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen diğer tedbirlere riayet edilmesi hususunda gereğini rica ederim.'' denilmiştir.