27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 2/3301 Esas Numaralı 25 Aralık 2020 tarihli Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanmasın Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından TBMM'ne sunuldu.

Teklif ile, salgın hastalıklarla mücadelede görevlendirilen sağlık personeli ve yardımcı sağlık personelinin Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmaları ve görevlerinden dolayı hayatlarını kaybetmeleri hâlinde şehit kabul edilmeleri amaçlanmaktadır.

Tüm dünya ağır bir pandemi ile mücadele etmektedir. Birçok kesimde çalışanların ve toplumun geniş kesiminin evlerine kapandığı bir dönemde, sağlık çalışanları büyük bir titizlik ve özveriyle her alanda sağlık hizmetini sürdürmektedir.

Bakan Koca 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ni 'beyaz reform' olarak duyurdu Bakan Koca 'Ek Ödeme Yönetmeliği'ni 'beyaz reform' olarak duyurdu

Tüm dünyayı etkilemesine rağmen sahada salgının etkilerini yakından hisseden sağlık çalışanları pandemiden ruhsal ve fiziksel olarak en ağır etkilenen çalışanlar grubundadır. Toplumun normalleşmesine yönelik adımlara rağmen sağlık çalışanlarının hastanelerde salgınla mücadeleye devam etmesi, uzun süüren mesailer, artan hasta sayısı, koruyucu ekipmanla çalışma kişilerde koruyucu ekipmanın neden olduğu fiziksel kısıtlılık, hastalık bulaşı riski nedeniyle sürekli tetikte olma hali gibi birçok olumsuzlukla baş etmek zorunda kalmışlardır.

Şehitlik tanımı askerlik sürecinde belirlenen şartlarda vefat edilmesi halidir. Ülkemizde mevzuatlara göre şehitliğin tanımını yapan bağlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı'nın Şehitlik Yönergesi'ne göre şehitlik belirlenmekte olup bu yönerge askerlik sürecini kapsamaktadır. Pandemi ise yaşam süreci içinde çok ender yaşanan bir süreçtir. Bu süreçte sağlık çalışanları insan canına kast eden salgına karşı savaşmaktadır. Pandemi sürecinde görev esnasında hastalığın bulaşması sonucu hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının yasal olarak şehit kabul edilerek yakınlarının, şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmaları sağlanmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Bu madde, pandemi sürecinde Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele sırasında, virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ''Şehit'' olarak tanımlanması amaçlanmıştır.

MADDE 2: 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinde yapılacak değişiklikle, salgınla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının söz konusu Kanun kapsamında değerlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 3: Yürürlük maddesidir.

MADDE 4: Yürütme maddesidir.

KANUN TEKLİFİ