Sağlık personeline karşı işlenen şiddet 'katalog suç' kapsamına alınacak. Saldırgana iyi hal indirimi de uygulanmayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri arasında bir toplantı yapıldı. Görüşmede sağlık personeline yönelik şiddet suçuna getirilecek yeni yaptırımlar masaya yatırıldı.

'İYİ HAL İNDİRİMİ' UYGULANMAYACAK

Gözden kaçırmayın

MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor MEB'deki 31 bin geçici işçi kadro müjdesi bekliyor

İki bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan yeni taslak ile sağlıkçıya karşı işlenen şiddet 'katalog suç' kapsamına alınacak. Bu kapsamdaki suçlar, tutuklama sebebi sayılıyor. Taslağın yasalaşması halinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların faillerinin tutuklu yargılanmalarının önü açılacak. Ayrıca sağlıkçıya karşı işlenen şiddet suçlarında verilecek hapis cezasının alt sınırın da artırılacak. Hem kadına karşı hem de sağlık personeline karşı şiddette iyi hal indirimi de uygulanmayacak. Hakim, ceza indirimi kararı verirse, somut gerekçe belirtmek zorunda olacak.

TAZMİNAT DAVALARINA TEDBİR


Bunun yanı sıra hatalı tedavi uyguladıkları iddiasıyla doktorlara karşı açılan tazminat davalarına da tedbir geliyor. Bunun için Sağlık Bakanlığında bir kurul oluşturulacak. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek. Eğer kusurluysa görevden uzaklaştırılabilecek ancak tazminatı devlet ödeyecek. Kusurlu değilse de herhangi bir şey olmayacak. Bu sayede, doktor tedavi uygularken korkak davranmayacak, kendine güvenecek.