Sağlık-Sen Genel Merkez yönetimi ve Sağlık-Sen Şube başkanları İstanbul’da gerçekleştirilen “Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı”nda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplu sözleşme sürecine değinerek tüm taleplerin önemli olduğunu ama sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının genelini kapsayan, gerçekleştirilebilir, acil sorunları öncelikli olarak gündemlerine alacaklarını ifade etti.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının öncelikli sorunlarını tek tek anlattı:

Bu sorunların başında adaletsiz döner sermaye sisteminin geldiğini belirten Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlık-Sen olarak mücadelemiz, döner sermayedeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, daha adil ve adaletli bir sistemin inşa edilmesidir” şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetlerindeki yapısal dönüşümün sağlık çalışanlarının yükünü arttırdığını da ifade eden Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanı istihdamının üst düzeye çıkarılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Sağlık hizmetinde kalitenin artması için yeni istihdam politikalarının izlenmesi gerektiğini dile getiren Durmuş, “Yeni istihdamlar mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır” dedi.

Konuşmasında, icap nöbet ücretinin ödenmesinde yaşanan sorunlara da değinen Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “İcap nöbet ücretinin ödenmesinde mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama birliği bozulmuştur. Bunun sonucunda ülkenin yarısında icap nöbet ücreti ödenmekte, diğer yarısında ise ödenmemektedir. Buradaki çarpıklık ortadan kaldırılmalı ve sağlık çalışanlarının hakkı olan icap nöbet ücreti ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

Hizmetli kadrosunda olan ancak fiilen veri hazırlama memurunun yaptığı işi yapan çalışanların, özlük hakları itibari ile fiilen yapmış oldukları hizmetin karşılığı olan ünvanlarda olmadığını söyleyen Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu konuda bakanlığın gerekli adımları atarak bu mağduriyeti de ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

4/B sözleşmeli, 4+2 sözleşmeli, vekil ebe-hemşire, kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanlarının da sorunları hakkında konuşan Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bu statüde bulunan çalışanların ekonomik, özlük, sosyal hakları itibariyle 4/A statüsüne getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Son olarak 3600 ek gösterge de yapılacak olan düzenlemeye değinen Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 3600 ek göstergenin sadece hemşirelerle sınırlı kalmasının asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanlarının ebe, hemşire ve sağlık memuru diye ayrılmasının doğru olmadığını aktaran Durmuş, “Yapılması gereken eşdeğer ünvandaki tüm sağlık lisansiyerini 3600 ek gösterge hakkından faydalandırmaktır” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BAŞARILARIN ALTINA HEP BERABER İMZA ATACAĞIZ”

Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in büyük bir camia olduğunu kaydeden Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Gücümüzü doğru kullandığımız sürece, ülkenin ve milletin geleceğine hizmet etme imkanına daima sahip olacağız. Hiç bir başarı tesadüfen elde edilmiyor, planlı, programlı ve disiplinli çalışmayı gerektiriyor. Biz planlı, programlı ve disiplinli çalışarak, büyük başarıların altına hep beraber imza atacağız” diye konuştu.

Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın, Memur-Sen’i, geleceğin Türkiye’sini inşa edecek erdemliler hareketi olarak tanımladığını hatırlatan Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Yaptığı işi en iyi bilen, teşkilat ruhu ve ekip bilinci ile çalışmaları gerektiğini ifade etti. “Toplumların kaderini belirleyen, niteliksiz çoğunluklar değil, nitelikli azınlıklardır” diyen Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Parolamız her daim şu olacaktır; ya yaptığın işi en iyi bilen olacaksın, ya da işini en iyi bilenle çalışacaksın. Biz işimizi en iyi bilen olmaya ve işini en iyi bilenle çalışmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. Semih Durmuş’un konuşmasının ardından toplantının ilk günü tamamlandı.

“Başkanlar Kurulu Toplantısı” bugün Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Sağlık-Sen Onursal Genel Başkanı, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’ın katılımıyla devam etti. Sağlık-Sen Genel Merkez yönetimi ve şube başkanları tarafından sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talepleri ve sorunları olmak üzere gündemdeki konular konuşuldu.

Toplantı da alınan kararlar sonuç bildirgesi olarak yayınlandı.

Sonuç Bildirgesi:

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşüldüğü toplantıda 9 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesi şu şekildedir;

- Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, çalışma şartlarının zorluğuna rağmen mesleklerini icra ederken, insani değeri yüksek bir fedakârlık örneği göstermektedir. Aynı fedakârlık sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi hususunda da gösterilmelidir.

- Sağlık çalışanlarının döner sermayede hak ettikleri ücreti alabilmeleri için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

- Kamuda sağlık hizmetleri, kamu personeli eliyle yürütülmelidir. Eğitim ve unvanları aynı olan kamu çalışanlarının özlük ve ekonomik hakları da aynı olmalı ve farklı istihdam modellerine son verilmelidir.

- Hizmetli kadrosunda olan ancak memur ve VHKİ olarak görev yapanlar, fiilen yapmış olduğu hizmetin karşılığı olan unvanlara atanmalıdır.

- İcap nöbeti tutan tüm çalışanlara, icap nöbet ücreti ödenmelidir.

- Emekli maaşı ve emekli tazminatlarının artırılmasına yönelik düzenleme, tüm çalışanları kapsayacak şekilde ve kademeli olarak yapılmalıdır.

- Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), bu yıl ki ana teması; “İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek” olarak belirlenmiştir. Bu manada iyi bir işe ve daha iyi bir geleceğe, sağlık çalışanlarının daha çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle; iş yaşamı ile aile yaşamını uyumlu hale getirebilmek için, sağlık çalışanı istihdamı artırılmalıdır.

- MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli sözleşmeli memurlar için 4+2 yıl olan hizmet süresinin 3+1 yıla düşürülmesi için verilen kanun teklifi, aynı şartlarda Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmelileri de kapsamalıdır. İlgili teklifin bu haliyle çıkması durumunda kamudaki çalışma barışı zedelenecektir.

- Ağustos’taki toplu sözleşme süreci öncesi sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına toplu sözleşme masasına götüreceğimiz taleplere son şeklini vermek ve stratejileri belirlemek için Temmuz ayında “Toplu Sözleşme” gündemli bir “Başkanlar Kurulu” toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.