Unvan Değişikliği Sınav Konuları

Unvan Değişikliği Sınav Konuları

2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Adayları ilgilendiren duyuru Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Bakanlığımız personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavını 19 Nisan 2020 tarihinde yapacak olan Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen “unvan değişikliği sınavı konu başlıkları” ilan edilmiştir. <br />

<br />

<strong>T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2020 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI KONULARI<br />

</strong>

<p><strong>BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ</strong></p>

<p>1 Mikroişlemciler</p>

<p>2 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri</p>

<p>3 İşletim Sistemleri</p>

<p>4 Sayısal Mantık Tasarımı</p>

<p>5 Kesikli Matematik</p>

<p>6 Bilgisayar Algoritması Tasarımı</p>

<p>7 Veri Yapıları</p>

<p>8 İnternet/Web Programlama</p>

<p>9 Bilgisayar Programlama</p>

<p>10 Bilgisayar Ağları</p>

<p><strong>JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Genel Jeoloji</p>

<p>2 Mineraloji-Petrografi</p>

<p>3 Maden Yatakları</p>

<p>4 Mühendislik Jeolojisi (Jeoteknik)</p>

<p>5 Hidrojeoloji</p>

<p>6 Yapısal Jeoloji (Aktif Tektonik)</p>

<p>7 Jeolojik Harita Bilgisi</p>

<p>8 Kayaçlar</p>

<p>9 Zemin ve Kaya Mekaniği</p>

<p>10 Paleontoloji</p>

<p><strong>ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Ekoloji ve Mikrobiyoloji</p>

<p>2 Hava Kirlenmesi ve Kontrolü</p>

<p>3 Katı Atık ve Arıtma Çamurlarının Bertarafı</p>

<p>4 Su Kalitesi ve Havza Yönetimi</p>

<p>5 Su Temini ve Alt Yapı Mühendisliği</p>

<p>6 Su ve Atık Su Arıtımı</p>

<p>7 Tehlikeli Atık Yönetimi</p>

<p>8 Temel İşlemler</p>

<p><strong>BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Devre Teorisi</p>

<p>2 Elektronik (Analog Sayısal) Devreler</p>

<p>3 Anatomi ve Fizyoloji</p>

<p>4 Tıbbi Biyoloji</p>

<p>5 Biyomalzeme ve Biyomekanik</p>

<p>6 Biyomedikal Enstrumantasyon</p>

<p>7 Klinik Müh. ve Cihaz Teknolojisi</p>

<p>8 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri</p>

<p>9 Fizyolojik Kontrol Sistemleri ve Modelleme</p>

<p>10 Biyomedikal Sinyal İşleme</p>

<p>11 Biyoenformatik</p>

<p><strong>ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Devre Analizi</p>

<p>2 Güç Elektroniği</p>

<p>3 Elektrik Makineleri</p>

<p>4 Elektrik Enerjisi Üretimi, Dağılımı ve İletimi</p>

<p>5 Elektronik</p>

<p>6 Elektromanyetik Alanlar</p>

<p>7 Kontrol Teorisi</p>

<p><strong>ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Devre Analizi</p>

<p>2 Mantık Devreleri</p>

<p>3 Güç Elektroniği</p>

<p>4 Elektrik Enerjisi Üretimi, Dağılımı ve İletimi</p>

<p>5 Elektrik Makineleri</p>

<p>6 Analog ve Sayısal Elektronik</p>

<p>7 Kontrol Teorisi</p>

<p>8 Elektromanyetik</p>

<p>9 Lineer Cebir</p>

<p><strong>KİMYA MÜHENDİSLİĞİ<br />

</strong></p>

<p>1 Fizikokimya</p>

<p>2 Kütle Transferi</p>

<p>3 Isı Transferi</p>

<p>4 Kimya Mühendisliği Termodinamiği</p>

<p>5 Akışkanlar Mekaniği</p>

<p>6 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği</p>

<p>7 Kimyasal Proses Hesaplamaları</p>

<p></p>

<strong>

<p>ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ</p>

</strong>

<p>1 Matematik</p>

<p>2 Kalite Kontrol</p>

<p>3 Yöneylem Araştırması</p>

<p>4 Üretim Planlaması ve Yönetimi</p>

<p>5 İş Etüdü ve Ergonomi</p>

<p>6 Yönetim Bilgi Sistemleri</p>

<p>7 Proje Yönetimi</p>

<p>8 Mühendislik Ekonomisi</p>

<p>9 İstatistik</p>

<p></p>

<strong>

<p>İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ</p>

</strong>

<p>1 Çelik Yapılar</p>

<p>2 Betonarme</p>

<p>3 Statik</p>

<p>4 Dinamik</p>

<p>5 Mukavemet</p>

<p>6 Yapı Statiği</p>

<p>7 Hidroloji</p>

<p>8 Akışkanlar Mekaniği</p>

<p>9 Hidrolik</p>

<p>10 Yapı Malzemeleri</p>

<p>11 Zemin Mekaniği</p>

<p>12 Temel</p>

<p>13 Ulaştırma</p>

<p>14 Mühendislik Ekonomisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ</p>

</strong>

<p>1 Malzeme</p>

<p>2 Makine Elemanları</p>

<p>3 Statik</p>

<p>4 Dinamik</p>

<p>5 Termodinamik</p>

<p>6 İmalat</p>

<p></p>

<strong>

<p>MİMAR</p>

</strong>

<p>1 Mimari Tasarım</p>

<p>2 Mimarlıkta Yapı Bilgisi</p>

<p>3 Mimarlıkta İç Mekan (Mimari Psikoloji)</p>

<p>4 Mimarlıkta Bina Bilgisi</p>

<p>5 Mimarlık Tarihi</p>

<p>6 Mimari Restorasyon</p>

<p>7 Mimarlık ve Bilişim</p>

<p>8 Mimarlık Genel Konular (Mimarlık Kültürü, Osmanlı Mimarisi, Türk Mimarlığı, Arkeolojik Alanlar)</p>

<p>9 Mimarlıkta Tasarım Felsefesi</p>

<p>10 Mimarlıkta Estetik ve Ergonomi</p>

<p><strong>İSTATİKTİKÇİ<br />

</strong><br />

1 Olasılık</p>

<p>2 Temel İstatistik</p>

<p>3 Çok Değişkenli İstatistik</p>

<p>4 Yöneylem Araştırması</p>

<p>5 Regresyon Analizi</p>

<p>6 Parametrik Olmayan İstatistik</p>

<p>7 Zaman Serileri</p>

<p>8 Matematiksel İstatistik</p>

<p>9 Örnekleme</p>

<p>10 Deney Tasarımı</p>

<p></p>

<strong>

<p>KİMYAGER</p>

</strong>

<p>1 İnorganik Kimya</p>

<p>2 Fiziksel Kimya</p>

<p>3 Analitik Kimya</p>

<p>4 Organik Kimya</p>

<p></p>

<strong>

<p>SOSYOLOG</p>

</strong>

<p>1 Klasik Sosyoloji Kuramları: Çatışmacılık, İşlevselcilik, Sembolik Etkileşimcilik</p>

<p>2 Klasik Sosyologlar ve Temel Düşünceleri: A. Comte, E. Durkheim, M. Weber, K. Marx, G. Sımmel</p>

<p>3 Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Etnometodoloji, Dramaturji Yapılaştırım Teorisi, Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu) Yeniden Üretim Kuramı, Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Postmodernizm</p>

<p>4 Kent Sosyolojisi</p>

<p>5 Araştırma Yöntem ve Teknikleri</p>

<p>6 Sosyoloji Tarihi</p>

<p>7 Türk Sosyologları</p>

<p>8 Siyaset Sosyolojisi</p>

<p>9 Küreselleşme ve Kültür Sosyolojisi</p>

<p>10 Eğitim Sosyolojisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>BİYOLOG</p>

</strong>

<p>1 Botanik</p>

<p>2 Biyokimya</p>

<p>3 Ekoloji</p>

<p>4 Hayvan Fizyolojisi ve Embriyoloji</p>

<p>5 Mikrobiyoloji</p>

<p>6 Moleküler Biyoloji ve Genetik</p>

<p>7 Zooloji</p>

<p></p>

<strong>

<p>PSİKOLOG</p>

</strong>

<p>1 Bir Bilim Olarak Psikoloji</p>

<p>2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik</p>

<p>3 Fizyolojik Psikoloji</p>

<p>4 Öğrenme Psikolojisi</p>

<p>5 Bilişsel Psikoloji</p>

<p>6 Gelişim Psikolojisi</p>

<p>7 Klinik Psikoloji</p>

<p>8 Sosyal Psikoloji</p>

<p>9 Sağlık Psikolojisi</p>

<p>10 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>SOSYAL ÇALIŞMACI</p>

</strong>

<p>1 Sosyal Çalışma/Sosyal Hizmet ile İlgili Temel Kavramlar</p>

<p>2 Sosyal Sorunlar</p>

<p>3 Refah Rejimleri ve Sosyal Çalışma</p>

<p>4 Dezavantajlı Bireyler/Gruplar</p>

<p>5 Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları</p>

<p>6 Sosyal Hizmet Mevzuatı</p>

<p>7 Sosyal Çalışma Mesleğinin Etik İlke ve Değerleri</p>

<p>8 Sosyal Hizmet Uygulama Süreçleri</p>

<p>9 Sosyal Hizmette Sorun Çözme Süreci</p>

<p>10 Sosyal Hizmet Müdahalesi: Özellikleri, Yöntem ve Teknikleri</p>

<p>11 Sosyal Hizmet Müdahalesi: Sonuçları ve Değerlendirilmesi</p>

<p>12 Sosyal Çalışma/ Sosyal Hizmet ile İlgili Kuramlar ve Modeller/Yaklaşımlar</p>

<p>13 Planlı Değişim Süreci ve Aşamaları</p>

<p>14 Sosyal Çalışmacının Sahip Olması Gereken Beceriler (Mikro, Mezzo ve Makro)</p>

<p>15 Sosyal Çalışmacının Mesleki Rolleri</p>

<p></p>

<strong>

<p>DİYETİSYEN</p>

</strong>

<p>1 Genel beslenme</p>

<p>2 Beslenme Biyokimyası</p>

<p>3 Hastalıklarda Diyet Tedavisi</p>

<p>4 Anne Çocuk Beslenmesi</p>

<p>5 Sporcu Beslenmesi</p>

<p>6 Yaşlı Beslenmesi</p>

<p>7 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme</p>

<p>8 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi</p>

<p>9 Fonksiyonel Besinler</p>

<p></p>

<strong>

<p>FİZYOTERAPİST</p>

</strong>

<p>1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tanımı: Mesleki tanımlar, Meslek etiği ve Prensipleri</p>

<p>2 Fiziksel Modaliteler, Elektroterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılan araçlar</p>

<p>3 Temel Fizyolojik Kavramlar</p>

<p>4 Temel Anatomik Kavramlar ve Nöroanatomi</p>

<p>5 Alana/Bölüme yönelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon</p>

<p>6 Temel Vücut Bilgisi ve Temel İlkyardım Bilgisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>ÇOCUK GELİŞİMCİSİ</p>

</strong>

<p>1 Çocuk Gelişimi Mesleği ve Etik</p>

<p>2 Gelişim Kuramları</p>

<p>3 Aile Yaşam Döngüsü, Aile Eğitimi</p>

<p>4 Çocuk Gelişimi ve Çocuk Hakları</p>

<p>5 Sağlık Kuruluşlarında Çocuk</p>

<p>6 Risk Altındaki Çocuklar</p>

<p>7 Gelişimsel Tanılama ve Değerlendirme</p>

<p>8 Erken Müdahale</p>

<p>9 Gelişimsel Destek Programları</p>

<p>10 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri</p>

<p>11 Çocuklarda Davranış Yönetimi</p>

<p></p>

<strong>

<p>SAĞLIK FİZİKÇİSİ</p>

</strong>

<p>1 Atomik ve nükleer yapı</p>

<p>2 Radyasyon kaynakları</p>

<p>3 İyonizan radyasyon tipleri</p>

<p>4 Radyasyonun madde ile etkileşmesi</p>

<p>5 Radyasyon birimleri</p>

<p>6 Doz kavramları, doz hesabı ve hasta doz yönetimi</p>

<p>7 Radyasyon güvenlik kılavuzu</p>

<p>8 Radyasyondan korunmanın temel prensipleri</p>

<p>9 Sağlık fizikçisinin görev ve sorumlulukları</p>

<p>10 Radyasyon algılama ve ölçüm cihazları</p>

<p></p>

<strong>

<p>ODYOLOG</p>

</strong>

<p>1 Ses ve Ses Fiziği</p>

<p>2 İşitme Sistemi ve Fizyolojisi</p>

<p>3 İşitmenin Değerlendirilmesi: Objektif Testler ve Davranım Testleri</p>

<p>4 İşitme Kayıplarının Sınıflandırılması</p>

<p>5 Pediatrik Odyoloji</p>

<p>6 Amplifikasyon: İşitme Cihazları ve İmplantlar</p>

<p>7 Rehabilitasyon</p>

<p></p>

<strong>

<p>PERFÜZYONİST</p>

</strong>

<p>1 Perfüzyon Cihazları</p>

<p>2 Kardiyopulmoner ve Dolaşım Sistemi Anatomisi</p>

<p>3 Kardiyopulmoner Bypass</p>

<p>4 Kardiyak Anestezi</p>

<p>5 Perfüzyon Hematolojisi</p>

<p>6 Ekstrakorporeal Dolaşımda Hasta Monitarizasyonu</p>

<p></p>

<strong>

<p>İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ</p>

</strong>

<p>1 Ergoterapi Teorileri</p>

<p>2 Anatomi-Fizyoloji</p>

<p>3 Fonksiyonel Kinezyoloji</p>

<p>4 Kas İskelet Sistemi Fonksiyon Yetersizliklerinde Ergoterapi</p>

<p>5 Koruyucu Ergoterapi ve Çevresel Düzenlemeler</p>

<p>6 Psikiyatride Ergoterapi</p>

<p>7 Nörogelişimsel Bozukluklarda Ergoterapi</p>

<p>8 Toplum Temelli Rehabilitasyon</p>

<p>9 Kanıta Dayalı Ergoterapi Uygulamaları</p>

<p>10 Günlük Yaşam Aktiviteleri</p>

<p></p>

<strong>

<p>DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ</p>

</strong>

<p>1 Çocukluk ve Okul Çağı Dil Bozuklukları</p>

<p>2 Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları</p>

<p>3 Ses Bozuklukları</p>

<p>4 Konuşma Sesi Bozukluğu</p>

<p>5 Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma)</p>

<p>6 Yutma Bozuklukları</p>

<p>7 Motor Konuşma Bozuklukları</p>

<p></p>

<strong>

<p>HEMŞİRE</p>

</strong>

<p>1 Temel Tıp Bilimleri</p>

<p>2 Hemşirelikte Temel İlke Ve Kavramlar Alan Bilgisi</p>

<p>3 Hemşirelik Esasları Alan Bilgisi</p>

<p>4 İç Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi</p>

<p>5 Cerrahi Hemşireliği Alan Bilgisi</p>

<p>6 Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alan Bilgisi</p>

<p>7 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Alan Bilgisi</p>

<p>8 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Alan Bilgisi</p>

<p>9 Halk Sağlığı Hemşireliği Alan Bilgisi</p>

<p>10 Hemşirelikte İletişim Becerilerine İlişkin Alan Bilgisi</p>

<p>11 Hemşirelik Süreci</p>

<p>12 Araştırma Yöntemleri</p>

<p></p>

<strong>

<p>EBE</p>

</strong>

<p>1 Temel Tıp Bilimleri</p>

<p>2 Ebelikte Temel Uygulamalar</p>

<p>3 Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları</p>

<p>4 Ruh Sağlığı</p>

<p>5 Halk Sağlığı</p>

<p>6 İç Hastalıkları</p>

<p>7 Cerrahi Hastalıklar</p>

<p>8 Normal Doğum Ve Doğum Sonu Dönem</p>

<p>9 Riskli Doğum Ve Doğum Sonu Dönem</p>

<p>10 Aile Planlaması</p>

<p>11 Epidemiyolojiye Giriş ve Enfeksiyon hastalıkları</p>

<p>12 İletişim becerileri</p>

<p></p>

<strong>

<p>MAKİNE TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Teknik Resim ve Makine Meslek Resmi</p>

<p>2 Üretim ve İmalat Teknolojileri (Geleneksel ve İleri, Alışılmamış İmalat Teknikleri)</p>

<p>3 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler</p>

<p>4 Makine Elemanları ve Mekanizmalar</p>

<p>5 CNC Takım Tezgâhları</p>

<p>6 Malzeme Bilgisi ve Mekanik Muayeneler</p>

<p>7 Isıl İşlem Teknolojisi</p>

<p>8 Tahribatsız Muayeneler</p>

<p>9 Statik - Mukavemet</p>

<p>10 Bilgisayar Destekli Tasarım</p>

<p>11 Bilgisayar Destekli Üretim</p>

<p>12 Termodinamik, Isı ve Kütle Transferi</p>

<p>13 Üretim Sistemleri ve Yönetimi</p>

<p>14 Endüstriyel Ölçme ve Kontrol</p>

<p>15 Makine Bilimi ve Önemi, Makine Tasarımı</p>

<p>16 Enerji Sistemleri</p>

<p>17 Sistem Analizi ve Tasarımı</p>

<p>18 Kalite Kontrol</p>

<p></p>

<strong>

<p>İNŞAAT TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Zemin Mekaniği ve Temeller</p>

<p>2 Statik ve Mukavemet</p>

<p>3 Yapı Statiği ve Betonarme</p>

<p>4 Yapı Malzemeleri ve Beton Teknolojisi</p>

<p>5 Arazi Ölçme Bilgisi</p>

<p>6 Teknik Resim</p>

<p>7 Metraj Bilgisi, Büro ve Şantiye Organizasyonu</p>

<p>8 Ulaştırma ve Karayolu</p>

<p>9 Hidrolik ve Su Temin Sistemleri</p>

<p>10 Mesleki Uygulama Bilgisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>BİLGİSAYAR TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Bilgisayar alanındaki temel kavramlar</p>

<p>2 Veri güvenliği ve saklanması</p>

<p>3 Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarının kurulumu ve kullanımı</p>

<p>4 Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızaları ve çözümü</p>

<p>5 Bilgisayar işletim sistemleri ve ağ işletim sistemleri</p>

<p>6 Bilgisayar iç ve dış donanım birimleri</p>

<p>7 CAT kablo ( RJ45, RJ15 vs. ) türlerinin özellikleri ve montajı</p>

<p>8 Bilgisayar ağları</p>

<p>9 Temel matematik </p>

<p></p>

<strong>

<p>ELEKTRİK TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Sayı sistemleri</p>

<p>2 Lojik kapılar</p>

<p>3 Diyot</p>

<p>4 Transistör</p>

<p>5 Alternatif akımda temel kavramlar</p>

<p>6 Direnç renk kodları</p>

<p>7 Ölçü aletleri</p>

<p>8 AC/DC Motorlar</p>

<p>9 Alternatif akımda bobin, kondansatör ve dirençli devreler</p>

<p>10 Osiloskop</p>

<p>11 Doğru akımda seri/paralel devreler</p>

<p>12 Doğru akımda devre çözüm yöntemleri</p>

<p>13 Enerji üretimi ve iletimi</p>

<p>14 Güç elektroniği</p>

<p>15 Mikrodenetleyiciler</p>

<p>16 Elektromekanik kumanda sistemleri</p>

<p>17 Programlanabilir lojik kontrol (PLC)</p>

<p>18 İş güvenliği</p>

<p>19 Elektrik bakım ve arıza</p>

<p>20 Elektrik şebeke sistemleri</p>

<p></p>

<strong>

<p>SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Konut Tipi Islak Hacimler</p>

<p>2 Lejyoner Hastalığı Ve Önlemleri</p>

<p>3 Vitrifiye Malzemelerinin Montaj Esasları</p>

<p>4 Vana Sayaç Ve Armatürler</p>

<p>5 Seramik Gereçleri</p>

<p>6 Temiz Suyun Depolanması Ve Basınçlandırılması</p>

<p>7 Su Yumuşatma Sistemleri</p>

<p>8 Yüzme Havuzu Tesisatı</p>

<p>9 Pis Su Tesisatı</p>

<p>10 Yağmur Suyu Tesisatı</p>

<p>11 Su Isıtıcıları</p>

<p>12 Kalorifer Tesisatı</p>

<p>13 Yangından Korunma Tesisatı</p>

<p>14 Termoplastik Boru İşçiliği</p>

<p>15 Su Soğutma Cihazı Elemanları</p>

<p></p>

<strong>

<p>BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Devre Teorisi</p>

<p>2 Elektronik (Analog Sayısal) Devreler</p>

<p>3 Anatomi ve Fizyoloji</p>

<p>4 Tıbbi Biyoloji</p>

<p>5 Biyomalzeme ve Biyomekanik</p>

<p>6 Biyomedikal Enstrumantasyon</p>

<p>7 Klinik Müh. ve Cihaz Teknolojisi</p>

<p>8 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri</p>

<p>9 Biyoenformatik</p>

<p></p>

<strong>

<p>PROGRAMCI</p>

</strong>

<p>1 Temel bilgi teknolojileri</p>

<p>2 Akış şemaları</p>

<p>3 İşletim sistemleri</p>

<p>4 Ofis Yazılımları</p>

<p>5 Veri tabanı sistemleri</p>

<p>6 Veri tabanı sorgulama dili (SQL)</p>

<p>7 Web programlama (HTML, CSS, JS)</p>

<p>8 C programlama dili</p>

<p>9 Sayı sistemleri (2 lik,10 luk,16 lık)</p>

<p>10 Bilgisayar Ağları ve İnternet</p>

<p></p>

<strong>

<p>AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 (Restoratif Diş Tedavisi) Frezler</p>

<p>2 (Restoratif Diş Tedavisi) Simanlar</p>

<p>3 (Restoratif Diş Tedavisi) Işık cihazları</p>

<p>4 Protetik Diş Tedavisinde kullanılan malzeme ve ekipmanlar</p>

<p>5 (Pedodonti) Enfeksiyon kontrolü sterilizasyon atık yöntemi</p>

<p>6 (Endodonti) Sterilizasyon -Dezenfeksiyon</p>

<p>7 (Periodontoloji) Ağız Hijyeni</p>

<p>8 (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi) Cerrahi El Aletleri</p>

<p>9 (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi) Radyoloji</p>

<p></p>

<strong>

<p>AMELİYAT TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Ameliyathane Teknolojisi</p>

<p>2 Anatomi</p>

<p>3 Fizyoloji</p>

<p>4 Anesteziye Giriş</p>

<p>5 Temel Mesleki Uygulamalar</p>

<p>6 Temel Mikrobiyoloji</p>

<p>7 Cerrahi Hastalıklar</p>

<p>8 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon</p>

<p>9 Ameliyathane Uygulamaları</p>

<p>10 Enfeksiyon Hastalıkları</p>

<p></p>

<strong>

<p>DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 (Protetik Diş Tedavisi) Protez Teknikerleri İçin Morfoloji</p>

<p>2 (Pedodonti) Pedodonti Teknikerliği</p>

<p>3 (Ortodonti) Ortodonti Teknikerliği</p>

<p>4 (Restoratif Diş Tedavisi) Frezler</p>

<p></p>

<strong>

<p>ANESTEZİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Genel anestezi</p>

<p>2 Rejyonel anestezi</p>

<p>3 Pediatrik anestezi</p>

<p>4 Nöroanestezi</p>

<p>5 Yoğun bakım</p>

<p>6 Obstetrik anestezi</p>

<p>7 Geriatrik anestezi</p>

<p></p>

<strong>

<p>DİYALİZ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Halk sağlığı</p>

<p>2 Hastalık bilgisi</p>

<p>3 Davranış bilimleri veya psikoloji</p>

<p>4 Farmakoloji</p>

<p>5 Anatomi, fizyoloji</p>

<p>6 Terminoloji</p>

<p>7 Nefroloji</p>

<p>8 Diyaliz</p>

<p></p>

<strong>

<p>ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Elektroensefalografi</p>

<p>2 Elektromiyografi</p>

<p>3 Nörofizyoloji</p>

<p>4 Elektronörofizyoloji Uygulamaları</p>

<p>5 Polisomnografi</p>

<p>6 İleri Elektronörofizyoloji</p>

<p>7 Nörofizyoloji Cihaz ve Ekipman Teknolojisi</p>

<p>8 Nöroanatomi</p>

<p>9 Nörofarmakoloji</p>

<p>10 Tıbbi Terminoloji</p>

<p></p>

<strong>

<p>FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Fizyoterapide terminoloji</p>

<p>2 Kas İskelet Sistemi Anatomisi</p>

<p>3 Temel Fizyoloji</p>

<p>4 Masaj teknikleri ve uygulama</p>

<p>5 Fizyoterapide Psikolojik Yaklaşımlar</p>

<p>6 Fizyoterapi Yöntemleri</p>

<p>7 Ortopedik Hastalıklar</p>

<p>8 Nörolojik Hastalıklar</p>

<p>9 Halk Sağlığında Fizyoterapi Uygulamaları</p>

<p>10 Fizyoterapide ortez protez kullanımı</p>

<p></p>

<strong>

<p>LABORATUVAR TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Kimya</p>

<p>2 Biyokimya</p>

<p>3 Mikrobiyoloji</p>

<p>4 Tıbbi Biyoloji ve Genetik</p>

<p>5 Patoloji</p>

<p>6 Fizyoloji</p>

<p>7 Histoloji ve Embriyoloji</p>

<p>8 Anatomi</p>

<p></p>

<strong>

<p>ODYOMETRİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Odyoloji bilimi</p>

<p>2 Akustik</p>

<p>3 İşitme sistemi anatomisi</p>

<p>4 İşitme sistemi fizyolojisi</p>

<p>5 İşitme sistemi hastalıkları</p>

<p>6 Tanısal odyoloji</p>

<p>7 Rehabilitasyon odyolojisi</p>

<p>8 Denge (Vestibuler istem)</p>

<p></p>

<strong>

<p>İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Anatomi – Fizyoloji</p>

<p>2 Tıbbi Terminoloji</p>

<p>3 Hastalıklar Bilgisi</p>

<p>4 Günlük Yaşam Aktiviteleri</p>

<p>5 Toplum Temelli Rehabilitasyon</p>

<p>6 İş Uğraşı Uygulamaları ve Prensipleri</p>

<p>7 Ortez ve Protez</p>

<p>8 Biyomekanik-Kinezyoloji</p>

<p>9 İş Uğraşı Tedavisinde Rekreasyon</p>

<p>10 Probleme Dayalı İş ve Uğraşı Uygulamaları</p>

<p></p>

<strong>

<p>İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Hasta/yaralının değerlendirilmesi</p>

<p>2 Acil ilaçlar ve İlaç uygulama yolları</p>

<p>3 Oksijen uygulama ve ekipmanları</p>

<p>4 Sıvı elektrolit dengesi</p>

<p>5 Solunumsal aciller</p>

<p>6 Travmalar ve acil bakım (Tüm bölgeler)</p>

<p>7 Temel yaşam desteği</p>

<p>8 Olağan dışı durumlar ve triaj</p>

<p>9 Acil hava yolu uygulamaları</p>

<p>10 Dünyada ve ülkemizde acil tıp sistemleri</p>

<p>11 Ambulans ekipmanları</p>

<p>12 Hasta/yaralıların taşınması</p>

<p>13 Paramedik meslek etiği</p>

<p>14 Acil sağlık hizmetlerinde haberleşme</p>

<p>15 İleri yaşam desteği</p>

<p>16 Kardiyak aciller</p>

<p>17 Endokrin aciller</p>

<p>18 Pediatrik aciller</p>

<p>19 Nörolojik aciller</p>

<p>20 Enfeksiyon hastalıkları</p>

<p>21 Normal doğum ve doğum acilleri</p>

<p></p>

<strong>

<p>PATOLOJİK ANATOMİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Genel Patolojide Temel Kavramlar</p>

<p>2 Mikrobiyoloji ve sterilizasyon esasları</p>

<p>3 Anatomi ve Fizyoloji</p>

<p>4 Genel Histoteknoloji</p>

<p>5 Genel Sistoteknoloji</p>

<p>6 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları</p>

<p>7 İmmünohistokimya</p>

<p>8 Moleküler Patoloji Teknikleri</p>

<p>9 Histoloji</p>

<p>10 Meslek Etiği</p>

<p></p>

<strong>

<p>RADYOTERAPİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Tıbbi Ve Radyolojik Terminoloji</p>

<p>2 Radyoterapi Fiziği</p>

<p>3 Temel Onkoloji</p>

<p>4 Radyoterapide Kalite Güvenirliği</p>

<p>5 Radyoterapide Radyasyon Sağlığı Ve Korunma</p>

<p>6 Nükleer Tıp Ve İzotoplar</p>

<p>7 Tedavi Prensipleri</p>

<p>8 Röntgen Cihaz Yapısı</p>

<p>9 Simülasyon Tekniği</p>

<p>10 Radyobiyolji</p>

<p></p>

<strong>

<p>TIBBİ SEKRETER</p>

</strong>

<p>1 Tıbbi Dokümantasyon</p>

<p>2 Tıbbi Terminoloji</p>

<p>3 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri</p>

<p>4 Halkla İlişkiler</p>

<p>5 On Parmak Yazım Teknikleri</p>

<p>6 Meslek Etiği</p>

<p>7 Yazışma Teknikleri</p>

<p>8 Güzel Konuşma ve Diksiyon</p>

<p>9 Dosyalama Arşivleme</p>

<p>10 Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması</p>

<p></p>

<strong>

<p>RÖNTGEN TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Radyodiagnostik ve tıbbi görüntüleme fiziği</p>

<p>2 Kontrastlı radyolojik incelemeler</p>

<p>3 Acil röntgen bilgisi</p>

<p>4 Tıbbi ve radyolojik terminoloji</p>

<p>5 Direk radyolojik incelemeler</p>

<p>6 Radyolojik anatomi</p>

<p>7 Radyografi oluşumu ve film kalitesi</p>

<p>8 Radyasyon sağlığı ve korunma</p>

<p>9 Kontrastlı ilaç farmakolojisi</p>

<p>10 Manyetik Rezonans Görüntüleme</p>

<p>11 Nükleer tıp</p>

<p>12 Bilgisayarlı tomografi</p>

<p></p>

<strong>

<p>ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Genel Biyoloji</p>

<p>2 Genel Kimya</p>

<p>3 Genel Mikrobiyoloji</p>

<p>4 Hidroloji</p>

<p>5 Çevresel Etki Değerlendirmesi</p>

<p>6 Hava Kirliliği Ve Kontrolü</p>

<p>7 Su Kirliliği Ve Kontrolü</p>

<p>8 Katı Atık Yönetimi</p>

<p>9 Toprak Kirliliği</p>

<p>10 Çevre Ve Mevzuat</p>

<p>11 İş Sağlığı Ve Güvenliği</p>

<p>12 Çevre Ve Enerji</p>

<p>13 Ekoloji</p>

<p></p>

<strong>

<p>ORTOPEDİ TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Mesleki Terminoloji</p>

<p>2 Alt Ekstremite Ortezleri</p>

<p>3 Üst Ekstremite Ortezleri</p>

<p>4 Alt Ekstremite Protezleri</p>

<p>5 Üst Ekstremite Protezleri</p>

<p>6 Spinal Ortezler</p>

<p>7 Anatomi</p>

<p>8 Kinezyoloji ve Biyomekanik</p>

<p>9 Klinik Bilgisi</p>

<p>10 Malzeme Bilgisi</p>

<p></p>

<strong>

<p>ECZANE TEKNİKERİ</p>

</strong>

<p>1 Eczane ve Laboratuvarda Çalışma Prensipleri</p>

<p>2 Farmasötik İşlemler</p>

<p>3 Reçete Bilgisi</p>

<p>4 Kodeks, Farmakope, İlaç Rehberi ve Diğer Referans Kitaplar</p>

<p>5 Farmasötik Dozaj Şekilleri</p>

<p>6 İlaçların Ambalajlanması, Etiketlenmesi ve Saklama Koşulları</p>

<p>7 Müstahzarların Özellikleri ve Eczanedeki Yerleşimi</p>

<p>8 Reçetesiz Satılan İlaçlar</p>

<p>9 Cerrahi, Medikal ve Sıhhi Malzemeler</p>

<p>10 Aşılar, Serumlar ve Büyük Hacimli Çözeltiler</p>

<p>11 Kozmetik Ürünler</p>

<p>12 Toksikoloji ve Zehirler Hakkında Genel Bilgi</p>

<p>13 Akut Zehirlenmelerde İlk Yardım ve Antidot Tedavisi Prensipleri</p>

<p>14 İlaç Yan Etkileri ve Etkileşimleri</p>

<p>15 İlaçların Sınıflandırılması ve Kaynakları</p>

<p>16 İlaç Uygulama Yolları</p>

<p>17 Farmakodinami ve Farmakokinetik</p>

<p>18 Vücut Sistemleri ve Semptomlar Üzerine Etkili İlaçlar<br />

<br />

Ayrıca görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması gereken; sınav ücretinin yatırılması, sınav merkezi tercihinin yapılması veadayların engellilik durumuna ilişkin “sağlık durumu/engel bilgi formu”nun doldurulmasına dair bilgi ve yönlendirmeleri içeren internet başvuru kılavuzuna ulaşmak için <a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36822,saglik-bakanligi-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinavi-internet-basvuru-kilavuzupdf.pdf?0" target="_blank" >tıklayınız.</a></p>

<p>Sınav başvuru ekranına https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr  sitesinden ulaşabilirsiniz.</p>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.