Sözleşmeli Personel Alımında Sorunun Çözümüne Yönelik Çalışma Başlatıldı

Sözleşmeli Personel Alımında Sorunun Çözümüne Yönelik Çalışma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 76219013 sayılı KPSS-2020/4 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı konulu Acele ve Günlü resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Mehmet İslamoğlu imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/4 yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yapılan düzenleme ile sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecekleri hükme bağlanmış; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında''... sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan

b) Ek 4'üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak Ek 3'üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.'' hükümlerine yer verilmiş, bu şekilde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe atanamayacakları hakkındaki kuralın istisnaları açıkça belirtilmiştir. 

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımlarına üniversite hastaneleri bünyesinde görev yapan sözleşmeli sağlık personeli de başvuru yaptığından atama işlemlerinin ilgili mevzuatında belirtilen kurallara göre yapılmasını sağlamak amacıyla 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre halen üniversite hastanelerinde çalışanlar ile bu kapsamda çalışmakta iken 20 Şubat 2019 tarihinden sonra sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini fesheden kişilere ilişkin ekli tablolarda belirtilen bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bakanlığımızca yapılacak atama işlemlerine esas olmak üzere ihtiyaç duyulan bilgilerin excel formatında hazırlanarak Cd ortamında Bakanlığımıza, ayrıca aşağıda belirtilen e-posta adresine 6 Mart 2020 tarihine kadar gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.