Sağlık Personelinin Nöbete Kaldığında Aldığı Ücret

Sağlık Personelinin Nöbete Kaldığında Aldığı Ücret

Sağlık kurumlarında nöbet ve/veya icap nöbeti görevi verilen kamu görevlilerine, bu görevlerinden dolayı ücret ödenebiliyor. Nöbet ve/veya icap nöbeti karşılığında, belirli göstergelerin aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan miktarda ücret ödenirken, bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Kamuajans.com - 2020 yılının ilk yarısında geçerli olan belirlemeler göre, sağlık personelinin tuttuğu nöbet ve icap nöbeti karşılığında alabildiği ücret şöyle:


Nöbet görevi ve ödenen ücret

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında nöbet (normal, acil veya branş nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “Nöbet Ücreti” ödenebiliyor. Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığında ücret ödenebiliyor.

Nöbet süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda yer alan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunan tutarda nöbet ücret ödeniyor.

Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeki nöbetler için %50 artırımlı ödenirken, dini bayram günlerinde tutulan nöbetler için ise %20 artırımlı ödeniyor.

Ayrıca, nöbet ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 6 saat nöbet tutulması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödeniyor.

UNVAN

Nöbet Ücretinin

aylık en çok net miktarı

(2020 yılının ilk yarısında)

Yoğun bakım, acil servis 

diyaliz ve ameliyathane

hizmetleri ile 112 acil

sağlık hizmetlerinde

Aile sağlığı ve

toplum sağlığı

merkezlerinde

Diğer yerlerde

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

4.240 TL

1.305 TL

2.827 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında

belirtilen dallarda, bu mevzuat

hükümlerine göre uzmanlık belgesi

alan tabip dışı personel,

aynı dallarda doktora belgesi alanlar

3.816 TL

1.174 TL

2.544 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

3.392 TL

1.044 TL

2.261 TL

-Mesleki yükseköğrenim

görmüş sağlık personeli

2.544 TL

783 TL

1.696 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim

görmüş sağlık personeli

2.120 TL

652 TL

1.413 TL

-Diğer personel

1.555 TL

478 TL

1.036 TL

İcap nöbeti görevi ve bu görev karşılığı ücret

İcap ettiğinde çağrılmaları halinde göreve gelecek şekilde sağlık kurumu dışında beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbetten dolayı “İcap Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

İcap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, ilgili personelin nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40'ı kadar ödeme yapılıyor.

İcap nöbeti ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutulması gerekirken, ayrıca personele bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebiliyor.

UNVAN

İcap Nöbeti

Ücretinin aylık

en çok net miktarı

(2020 yılının ilk yarısında)

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

1.044 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda,

bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan

tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

939 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

835 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

626 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

522 TL

-Diğer personel

383 TL

 

memurunyeri.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.