Sağlık Personeline Verilen Sözler Tutulmalı

Yıllara sarihan değişen ve gelişen sağlık sistemimiz içinde hekimlerin rolü yadsınmış, muayenehaneler kapatılırken hekimlerin hakkı ya hiç verilmemiş veya rant peşinde koşanlara verilmiştir. Son olarak, Korona salgını sırasında hekimlere verilen hiçbir söz tutulmamış tevil edilerek geçiştirilmiştir. Bunlara örnek Tüm halkımıza açıklama yapılarak hastanelerde çalışanlara tam ek ödeme verileceği söylenmiş ama hekimlere verilmemiştir. Daha sonra Covid Polikliniklerinde çalışanlara diye değiştirilmiş ama 30 gün şartı getirilmiş ancak hafta sonu izinlerinde bile çalışmanız gerekli gibi komik bir açıklama getirilmiştir. Ancak sağlık personeli toplum ortalamasına göre 10 kat fazla Covid-19 mikrobu kapmış, hekimlerde ortalama 4 kat fazla can vermiştir. Bu hastalıktan ölen sağlık personeline ne görev şehidi denmiş, ne de bu durum meslek hastalığı olarak gösterilmiştir.

SAĞLIK PERSONELİ 13.11.2020, 11:11 13.11.2020, 11:15
Sağlık Personeline Verilen Sözler Tutulmalı


Aile Hekimlerine pozitif performans verilecek denmiş ama verilmemiş, işleri içinde gerekliliği tıbben sorgulanabilecek ve iş yükü hesaplaması yapılmadan işler verilmiş, sistem tarafından otomatik olarak verilebilecek rapor standardına girmeyen karantina raporunu vermesi istenmiş, sistem gecikmeleri nedeniyle olan problemlerde hekimler hastalar ile yine karşı karşıya getirilmiştir.
Bütün mesleklere çeşit çeşit avantajlar tanınmış. Hekimler Covid pozitif çıkmadan rapor bile kullanamamış, hatta hasta halde çalıştırılmış, hasta olup rapor kullansalar aile hekimleri iseler ücretleri kesilmiştir.
Tıp Fakültesi eğitimi, sendikamızın yaptığı bir araştırmada mühendisliğe göre 3,2 kat daha fazla ders saati sayısı içerir. Hemen hiçbir öğrenci üniversitesinden atılmazken Ankara Ü.T.F örneğinde, 90 yıllarda öğrencilerin ortalama % 10-15’i okuldan en az bir kere atılırdı. Hekimlerin günlük konuştukları kelime farklılığı normal populasyonun 2 katı, kendine en yakın meslek grubunun % 20 daha fazlasıdır. Devlete bağlı Tıp Fakültelerinin en düşük puanı tüm sınava giren öğrenciler içinde ilk 14 bin kişiye girilmesini gerektirmektedir. Tıpta uzmanlık yapmak ise başka mesleklerle karşılaştırılamayacak şekilde zordur.
Bütün tıbbi işlemlerinin tamamı ve bunların kontrolü, güncellenmesi, devamı bu eğitime bağlıdır. Diğer sağlık personeli ise ancak hekimlerin verdiği hizmetin miktarını artırır, ona destek olur ve hastayla temasını kolaylaştırırlar. Hekimlik meslek grubundan başka hiçbir meslek, hastalık için tanı koyamaz, tedavi veremez, tedaviyi sürdüremez.
Birçok kazanç grubunun gelirleri veya bu gelirlerin artması için hekimlere ve hekimlerin çalışma merkezlerine bağlıdırlar. Örneğin bir Aile Sağlığı Merkezine yakın yerde dükkan kiraları 500 TL’den 9 bin TL çıkar, bütün ecza sanayi, tıpla bağlantılı işletme hekimlere bağlı faaliyet gösterir, ama hekimlerin hakları küçümsenir. Görüldüğü gibi büyük bir kesim hekimlerin vesilesi ile kazanç sağlarken hekimlerin hakkı kaybedilir, sorumluluk ve tasarruf verilir ama güvenlik verilmez. Günde ortalama 30-40 saldırıya maruz kalırlar.
Tüm diğer sağlık personelinin özlük hakları diğer bakanlıklarda ki aynı kıdem ve eğitimde çalışanlarla eşitlenir ancak onların hakları da görmezden gelinirken, hekimlerin özlük hakları düzenlenmez. Maaş katsayıları 3600 olan hekimler, eğitim düzeyi hatta lise olan devlet çalışanıyla bir tutulur ancak ek ödeme denen bir ödemeyle desteklenir ama basına yapılan hekimin kazancı açıklaması alabileceği maksimal rakam olarak verilirken o rakamın yarısını bile hekimler çoğunlukla alamaz. Zaten bu aldığı da emekli maaşına yansımız ve emekli olamaz, olursa ihtiyaçlarını karşılayamaz. Zorunlu emeklilik yaşı hekimler için 72’ye yükseltilmiştir. Yani ortalama emeklilik süreleri nispi olarak çok kısadır. Adeta teşbihte hata olmasın ‘hem etinden hem sütünden istifade edilir’, sistem içinde heba edilirken, kendisini geliştirmesi desteklenmez ama bakamayacağı kadar çok hasta bakması istenir. Eksik bir tıbbı bakış açısıyla şekillendirilmiş Aile Hekimliği sisteminde hekimler hekimlik yapamaz ve sekreterlik işleriyle uğraştırılır.
TTB’nin politik açıklamaları bahane edilerek bütün hekimler aynı kefeye konulur ve 14 Mart Tıp Bayramı unutturulmaya çalışılır. Sizlere hangisini anlatalım bilemiyoruz. Bu konular sizlere belki konu konu teferruata girebileceğimiz bölümler halinde daha uzun süreler içinde belki özel haber programlarında verilebilir, ancak son olarak;
Hekimsen Sendikası olarak 25.09.2020 tarihinde Sağlık Bakanımıza bir mektup gönderdik, kendisi için malum olan bazı bilgileri tekrar ifade ederek ülkemizin de genel durumu göz önüne alınarak makul olan 5 talep ilettik. Bunlar olmazsa olmazlarımızdı. Esas olarak ise burada 3 talep vardı. Bu taleplere Sağlık Bakanlığımız henüz cevap vermemiştir. Özet Olarak;
Sağlıkta Şiddet:
Hekim arkadaşlarımızın özellikle üstünde durduğu taleplerin başında sağlıkta şiddet yasasının yetersizliği ve bu nedenle hekime olan saldırılara engel olamamasıdır. Mesela yanlış da olsa hâkimlerin verdikleri kararlar için hiçbir ceza verilmezken, onu koruyan bütün mekanizmalar darbına engel olurken sağlık çalışanının korunmaması eşitlik ilkesine de adalet sıfatına da uymamaktadır. Hekimler kişinin ehliyet almasını sakıncalı göremez. Görürse saldırıya uğrayacak ve bunu yapan ceza bile almadan dışarda gezecek tehlike saçmaya devam edecektir. Zira toplumun menfaatini koruması ona tıbben vazife olarak verilmişken, hatta idari yasalarda bu yazılırken onun bunu uygulamasında güvenlik sorunu görmezden gelinmiştir.
Malpraktis Yasası(tıbbi kötü uygulama yasası): Malpraktis cezalarının üst sınırı belli değildir, ayrıca çıkarılmak istenen yasa hastaya saygısızlığı bile hapis cezası ile öngörmektedir peki bize saygısızlığı bırakın, hergün yapılan ortalama 30-40 darp şiddet saldırılarına neden ceza verilmez? İzahı bile çok paragraf gerektirmektedir.
Özlük Haklarımız: Ek ödeme sistemi finanse edilmediğinden ayrıca iptal olmuş bir sistemdir. 13 yıldır hastanelere yapılan işlem başı ücretlere zam yapılmamış en son yapılan zamda hiçbir kayıp karşılanmamıştır. Hangi meslek fırıncısından, veteriner hekimine kadar bunu tolere edebilir. Mesela fırıncılara bugünün un fiyatıyla un alacak, 13 yıl önce ki satış fiyatınızla satacaksınız dense hangi fırıncı işine devam edebilir. Taksilerde bile gece zammı % 50 iken, gece nöbeti tutan personele mesaisi doldurtulur.
Ayrıca insana verilen maddi değer hayvana verilen değerin altında tutulmaktadır. Buna bir örnek baktığımız hastalar ve gelirimizle ilgili verilebilir. Hasta başı hekimlere duruma göre ortalama maaşları dahil edilince 5-7 TL ücret ödenmektedir. Daha fazla bakarsa bu ücret hasta başı 1-2 TL olmaktadır. Veteriner hekimlerin asgari ücret tarifesi kedi ve köpekler için 130 TL, kontrol için 75 TL’dir. Ancak öyle bir malpraktis yasası çıkarılmaya çalışılır ki, hangi gelirle ödeyeceği bilinmeyen, üst sınırı da çizilmemiş cezalarla karşılaşır. Hatta hapis cezası öngörülür. Şu an çıkmamış olan malpraktis yasasının yerine yapılan uygulama da böyledir.
Sabim veya Cimer üzerinden yapılan uygunsuz hasta şikayetleri ciddi sıkıntı oluşturmaktadır. Bir örnekte günde ortalama 150 civarında hasta bakan bir Dermatoloji uzmanı, aynı gün bir hasta tarafından bana bakılmadı diye yine başka bir hasta tarafından da bu doktor çok döner sermaye almak için hasta bakıyor şeklinde şikayetçi olunmuştur ve hekim her iki hastanın şikayeti için ayrı ayrı savunma vermiştir.
İdari uygulama hataları yine bizi sıkan uygulamalardır. Bunlar hakkında da Sağlık Bakanlığına özet olarak bildirimimiz olmuştur. Bunlara örnek olarak verem savaş uygulaması örneğini, raporlu hastaya reçete yazımını, hekimlerin hasta bakmak yerine bilgisayar programlarına kayıt girmek için uğraşmalarını, çocuk parası için kişilerin kimlik tespiti maksatlı çocuğunu muayeneye getirmelerini, e-nabız şifresine kadar hekimin vermesinin istenmesini, hiçbir meslekte olmayan kesintisiz 36 saat çalıştırılmasını, Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen uzman hekimlerin nöbet parası alamamasını, SGK uygulama ve hatalarını,…çok sayıda örnek verebiliriz. Bunun gibi burada sayamayacağımız kadar çok hatalı ve/veya eksik uygulama hekimlere mesleklerini yapmalarını güçleştirip hatta yapılamaz hale getirmektedir.
Üstelik bütün bu yanlış eksik haksız uygulamalar yapılırken hekimler muhatap bile kabul edilmezler. Her şey vakti geldiğinde oldu-bitti ye getirilir. Yanlışı düzeltmek ise doğru sistemi istişare ile kurmaktan zordur ve artık düzeltilmeye de çalışılmaz.
Hekimsen Sendikası olarak, Sağlık Bakanlığımıza gönderdiğimiz dilekçe mahiyetinde mektuba 60 gün içinde verilmesi gereken cevap için, sürenin dolmasını beklediğimizi, bu sürenin sonunda Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği sendikal eylemlerin yapılmaya başlanacağını kamuoyuna bildiririz.
 

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
5
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Konyaspor 25 31
12. Sivasspor 24 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19