Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 75850160-102.01.01-E.76663 sayılı Sağlık Fizikçisi Kadrosunun Hizmet Sınıfı konulu 18 Ekim 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Fizik ile Fizik Mühendisliği lisans eğitimi üzerine ..... Sağlık Fiziği ile Medikal Fizik alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamlayanların, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ''Sağlık Fizikçisi'' kadrosuna atandıklarını, atamaya esas alınan ''Fizik'' ile ''Fizik Mühendisliği'' diplomalarının dikkate alınmayarak ''Sağlık Fizikçisi'' kadrosunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayıldıklarını, asıl unvanları olan ''Fizikçi'' ve ''Fizik Mühendisi'' özlük haklarından faydalanamadıklarını belirterek, almış oldukları eğitimler ile atandıkları Sağlık Fizikçisi kadrosunun görev ve sorumluluğuna bakılarak ''Teknik Hizmetler Sınıfında'' değerlendirilmesi konusundaki dilekçeler 9 Ekim 2019 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ''Sağlık Fizikçisi'' kadrosuna atandıklarını, atamaya esas alınan ''Fizik'' ve ''Fizik Mühendisliği'' diplomalarının dikkate alınmayarak ''Sağlık Fizikçisi'' kadrosunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayıldıklarına, asıl unvanları olan ''Fizikçi'' veya ''Fizik Mühendis'' özlük haklarından faydalanmalarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. maddesinde '' Sağlık Fizikçilerinin'' Hizmet Sınıflarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından Teknik Hizmetler Sınıfına aktarılmalarına ilişkin ekteki gerekçe ve öneriler uygun görülerek mevzuat değişikliği önerisinin ilgili bakanlıklara iletilmesine karar verilmiştir.