Genel Sağlık-İş Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek; sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemlerini durduran Genelgenin yaratacağı olumsuz sonuçları ve sağlık çalışanlarının taleplerini iletti.

“Beyaz Reform”a sağlıkçılardan tepki “Beyaz Reform”a sağlıkçılardan tepki
Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2020 tarihinde yayınlanan Genelge ile sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemleri durdurulmuştur. Bu Genelge, siyasi iktidarın pandemiyle mücadelesinin başarısızlığının açık göstergesidir. Genelge ile Bakanlık pandemideki hatalarını sağlık emekçilerini 7/24 çalıştırarak örteceğini zannetmektedir. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. 

Bu Genelge hukuksuzdur çünkü kamu görevlilerinin 657 Devlet Memurları, 5510 ve 5434 sayılı yasalardan kaynaklanan hakları Bakan imzalı bir yazı ile durdurulamaz. Bu durum zorla çalıştırma demektir ve Anayasa’ya aykırıdır. Kabul etmeksek de meşrudur çünkü pandemi koşullarında sağlık personelinin görevde tutulması ve ek görevlere çağrılması bu yönleriyle meşru kabul edilebilir. 

Genelge ile idari izinlerin takdirinin amire bırakılması, daha öncede örnekleri görüldüğü gibi yandaşlara verilecek hukuksuz izinlere zemin hazırlayacaktır. Bu süreçte iktidara yakın kişiler idari izinli olarak hastanelere uğramadan maaş alırken, farklı görüşte olanlar pandemi kliniklerinden çıkamadan hizmete zorlanmıştır. İdarecilere bu türden geniş yetkiler verilmesi, makamın olgunluğuna erişememiş yöneticiler için bulunmaz fırsat olmuş, dönemi bir hizmet değil de personele baskı ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önünü açmıştır. Bu türden işlem yapan, objektif olmayan yöneticiler hakkında işlem yapılması gerektiğini, aksi durumun iş huzuru ve barışını bozduğunu, sağlık emekçileri hayatlarını kaybederken böylesi bir duruma dur denilmesini gerektiğini yaptığımız açıklamalarda da ifade etmiştik. 

Tüm emekçilerin en temel hakkı olan dinlenme hakkının gasp edilerek, izinlerin durdurulduğu genelgede; 2021 yılında kullanılamayacak hale gelecek 2019-2020 yılı izinlerinin ne olacağı belirtilmeyerek yine bir kaos yaratılmıştır. 2019-2020 yılı iznini bu tür genelgeler ve yasaklar nedeniyle kullanamayan sağlık emekçilerinin kazanılmış haklarının korunması gerekmektedir. Unutulmadan, unutturulmadan bu konuda yine bir düzenleyici işleme ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü amire verilen yetki, izin hakkının toptan kaldırılmasını içeremez ancak erteleme hakkı verebilir. 

Sağlık emekçileri oldukça yoğun bir gündem içinde bu salgında önemli bir görev üstlenmiş durumdadır. Buna karşılık düşük ücretlerle çalışan sağlık emekçileri vergi artışları ve adeta iğneden ipliğe gelen zamlar nedeniyle ciddi geçim sıkıntısı yaşamaktadır.  Döner sermaye ek ödemelerinin ifade edildiği gibi gerçekte bir karşılığı olmamıştır. Tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde mali, özlük ve sosyal haklarda ivedi olarak kalıcı bir iyileştirmenin yapılması sağlık emekçilerinin talebidir.

Sağlık emekçileri hem fiziken hem de ruhen tükenme noktasına gelmiştir. Yasaklardan, emirlerden, talimatlardan, korkutmalardan, tehditlerden vazgeçilmesi; akıl ve bilime kulak vererek, sağlıkçıların hak edişlerini hemen ve kesintiye uğramaksızın ödenmesi çok önemli bir adım olacaktır.

Pandeminin başından beri akıl ve bilimin yol gösterici olması gerektiğini aksi halde pandeminin önü alınamaz bir hale geleceğini, bu durumun sağlık çalışanlarının sağlığını ve çalışma huzurunu bozacağını defalarca anlatmaya çalıştık. Bugün artık bitmiş, tükenmiş ve yorgunluktan hareket edemez hale gelmiş sağlık emekçilerine insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarını sağlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.

Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığına bir yazı göndererek; sağlık emekçilerinin izin, istifa ve emeklilik işlemlerini durduran Genelgenin yaratacağı olumsuz sonuçları ve sağlık çalışanlarının taleplerini ilettik.

Zekiye Bacaksız 
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı