Sağlık hizmet kolunda yetkili olan Sağlık sen, hizmet kolu bazında uzlaşılan maddeleri açıkladı. İşte o maddeler:

1- Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları nihayet nöbet ücreti alacak.

2- MİLLİ BAYRAMLARDA YÜZDE 25 NÖBET ZAMMI

Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesini sağladık.

3- Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretlerini yüzde 50 artırdık.

4- Ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanlarını yüzde 50 artırdık.

5- Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatının yüzde 100 oranında artırılmasını sağladık.

6- Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılmasını sağladık.

7- Entegre hastanelere görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesinin, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesini sağladık.

8- Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretlerini yüzde 50 artırarak acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirdik.

9- 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesini sağladık.

10- Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılmasını sağladık.

11- Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanının yüzde 40 oranında artırılmasını sağladık.

12- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılmasını sağladık.
13- "Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı" tanımındaki "yardımcı" ibaresinin ucubeliğini nihayet kabul ettirdik.

14- On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak.

15- Fedakar sağlık çalışanları milli parklardan ücretsiz yararlanacak.

16- SABİT EK ÖDEMEDE TARİHİ KAZANIM:
Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemelerinin yüzde 20 arttırılmasını sağladık.

- Sözleşmeli çalışanların 3+1'e geçirilmesi için çalışma başlatılacak.
Böylece aynı kurumda aynı işi yapanlar arasında mali, özlük ve sosyal haklar bakımından haksızlık ortadan kalkmış olacak.