Kamuajans.com – Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının izinlerinin 2021 yılına aktarılmasını talep etti. Tüm kurumlarda olduğu gibi çeşitli nedenlerle yıl içinde izin kullanamayan sağlık teşkilatlarında çalışanların izinlerinin yanmaması için Sağlık Bakanlığının gerekli önlemi alması gerektiğini belirten Taşkın, 2019 yılında iznini kullanmayıp 2020 yılına bırakan sağlık çalışanlarının Covıd-19 salgın hastalığı nedeniyle izinlerini kullanamadığını belirterek şunları söyledi:

“Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin olarak sürdürülebilmesi açısından sağlık teşkilatlarında çalışan personelin izinleri ertelenmişti. 2019 yılı izinlerini 2020 yılına aktaran sağlık çalışanları pandemi nedeniyle izinlerini kullanamadı. Son zamanlarda artışa geçen salgın nedeniyle de izinler kullanılamıyor.

Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ‘Personel İşlemleri’ genelgesine göre yıllık izinlerin kullanımı durduruldu: “Yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Hâlihazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel, mezkûr izinlerini kullanmaya devam edecek” şeklinde bir açıklama yapıldı. Yasal mazeret izinleri dışında yıllık izinler kullanılamıyor. Gelinen süreçte sağlık teşkilatlarında çalışan personel 2019 yılına ait yıllık iznini 2020 yılında kullanamadığı için mağdur. Biz, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Sağlık teşkilatlarında çalışan tüm personelin 2019 yılı izinlerini 2021 yılında kendilerinin belirleyeceği tarihlerde kullandırılmasına imkân tanınmalıdır. Netice itibariyle söz konusu izinlerin bugün itibariyle kullanılmaması hem sağlık hem de yasal zorunluluk nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığının bu hususları dikkate alarak konuyu yeniden değerlendirmesini istiyoruz.”