Kamuajans.com – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 27 Ekim'de yayımlanan genel yazıyla sağlık emekçilerinin izin, emeklilik ve istifa haklarının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Atama başvurularının yapılacağı tarih belli oldu Sağlık Bakanlığı duyurdu! Atama başvurularının yapılacağı tarih belli oldu
SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, hükümetin sağlık çalışanlarının uyarılarını dikkate almadığını söyleyerek "Sürecin başından beri alınması gereken hiçbir toplumsal önlem alınmamış durumda. Ne toplumsal alanda ne de sağlık alanında önlem almayan hükümet yayımladığı genelgeyle salgınla mücadelede temel stratejisinin sağlık emekçilerini öldüresiye çalıştırmak olduğunu tekrar ilan etti" dedi.

"Anayasaya aykırı"

"Sağlık emekçileri uzun süredir tükendiklerini ifade ediyor" diyen Atabey, sözlerini "Genelge ile sağlık emekçilerinin mağduriyetleri arttı. OHAL ilan edilmeden istifa ve emeklilik yasağı getirilemeyeceği ortadayken sağlık emekçilerinin bu haklarının ellerinden alınması Anayasaya aykırıdır. Bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakları olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılıyor, sağlık sisteminizin maliyet dengesi olan az elemanla çok iş denklemiyle bilinçli bir şekilde sürdürdüğünüz personel eksikliği bu duruma gerekçe gösteriliyor" ifadeleriyle sürdürdü.

"Meslek örgütleri sürece dahil edilmeli"

Açıklamada Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıldı ve şöyle denildi:

"Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalı.

Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş hepsi de uzun yıllarını meslekte geçirmiş tecrübeli insanlar olan KHK'li sağlık emekçileri işlerine döndürülmeli.

Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalı.

Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmeli.

Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalı.

Sağlıkta şiddet önlenmeli.

Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmeli.

Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmeli."Sağlık Çalışanlarının İzin, Emeklilik ve İstifa Haklarını Engelleyen Genelge Geri Çekilmelidir!

Sağlık Bakanlığının bir genelge ile sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa hakkını engellemesi hukuki değildir, kabul edilemez.

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde kusurlar sağlık emekçilerinin değildir. Süreci yönetenler faturayı sağlık emekçilerine kesemezler.

Salgının başından bu yana hastalıkla cansiperâne bir mücadele yürüten sağlık camiasının öneri ve beklentileri karşılanmamış, üstüne en temel hakları ellerinden alınmıştır.

Buna sessiz kalamayız.

Personel eksikliği had safhada iken bu eksikliği gidermeyenler hatayı kendilerinde arayacaklarına, çözümü, salgın sürecinde alabildiğine yıpranan sağlık çalışanlarının izin, emeklilik ve istifa haklarını ellerinden almakta bulmuşlardır!

Hâlbuki yapılacaklar bellidir:

Bir an önce bütün eksik kadrolar için personel teminine gidilmeli, KHK’lar marifetiyle haksız-hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık çalışanları bir an önce işlerine iade edilmeli, sağlık çalışanlarının moral-motivasyonlarını etkileyecek olumsuz çalışma koşulları iyileştirilmeli, özlük haklarıyla ilgili hak kayıpları bir an önce giderilmelidir.

Covid-19 salgını sürecinde Bakanlık, sendikalar ve diğer meslek örgütleriyle muhakkak sıkı işbirliği içinde olmalıdır.

Bütün bir halkımızın doğrudan yardımcısı olan sağlık emekçilerine dönük herhangi bir menfi algının üretilip yaygınlaştırılmasından ısrarla kaçınılması gerekirken Bakanlığın genelgesi alabildiğine yanlış olmuştur. Derhal geri çekilmelidir.

SAĞLIK İLKE-SEN YÖNETİM KURULU