Kamuajans.com – Ülkemize gelecek olan koronavirüs aşılarının ilk dozları sağlık çalışanlarına uygulanacağı açıklanmıştı. Sağlık çalışanlarına uygulanacak koronavirüs aşı sıralamasında sorun yaşanmaması adına aşı sıralaması yayınlandı.

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Bilim Kurulumuzun belirlediği Covid-19 aşılama programında aşılama sürecine ülke genelinde sağlık tesislerinde çalışan personel ile başlanılması planlanmaktadır.

Sağlık hizmet sunumunda görev alan personel kayıtları IKYS (Insan Kaynakları Yönetim Sistemi) ve SPTS'de (Sağlık Personeli Takip Sistemi) mevcuttur. Aşi lojistiği ve uygulamada problem yaşanmaması için sistemlerimizde bulunan verilerin kontrol edilerek, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız bünyesinde kadro kaydı tutulmayan; 1- Intem doktor, stajyer doktor, stajyer hemşire, stajyer sağlık teknikeri, teknisyeni vb.

personel Kurumlarımızda hizmet alımı kapsamında istihdam edilen bilgi işlem, hasta kayıt, temizlik, hasta karşılama, güvenlik, yemekhane vb. işlerde çalışan personel Sistem ve cihaz bakım işleri vb. kapsamında hizmet veren ve tam zamanlı olmayan

dışardan hizmet alman firma personeli, 4- Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan firma personeli gibi çalışanlar mevcuttur.

Kurum yetkilileri, "ÇKYS/İKYS Özel Firma Personel Bilgileri alt modülü” üzerinden personel kayıt kontrollerini, eksik ya da hatalı kayıtların düzeltilmesini sağlamalıdır.

Giriş ve kontrol sürecine başlamadan önce https://ckys.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan kullanım kılavuzunu dikkatle okumalıdır.

Tesislerimizin yetkili kullanıcıları tarafından girilen bilgilerin doğruluğu ve yanlış beyanlardaki her türlü hukuki sorumluluk ilgili kullanıcıya ve tesisimize ait olacağından çalışmalar dikkatle yürütülmelidir.w m emurlar na

ÇKYS/İKYS de kayıtlı ve kadroh, geçici görevli, sözleşmeli hizmet alımı vb. kapsamında görev yapan tüm personelin toplu listesi "Kamu Çalışanı ve Kamuda Çalışan Özel Firma Personeli Listesi” menüsünden alınabilmektedir.

Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız

Sağlık çalışanlarımız ise kendilerine ait kayıtların kontrolünü 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren EKİP - Personel Bilgi Yönetim yazılımından (EKİP-PBY) sorgulayab Bireysel Sorgulama için https://ekip.saglik.gov.tr adresindeki Sorgulama Alanı kullanılacaktır. Bireysel kullanıcılar için de bir kullanım kılavuzu hazırlanmış olup https://ekip.saglik.gov.tr adresinde yer alacaktır. Sorgulama sonucunda, kaydını bulamayan ya da hatalı kayıt ile karşılaşan çalışanlarımız, kendi tesis yetkilisi ile iletişime geçerek kaydının düzeltilmesini talep edecektir.

Ozel ve Universite Sağlık Tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlardaki sağlık tesislerinde çalışan personel kayıtları için ayrı bir yazılım hazırlanmakta olup yazılımın testleri yapılmaktadır. Testler tamamlanır tamamlanmaz duyurusu bilahare yapılacak ve aynı süreç özel sağlık tesisleri mesul müdürlükleri ve Universite ve diğer sağlık tesislerinde çalışanların Insan Kaynakları birimleri tarafından işletilecektir.