Kamuajans.com - Sağlık Bakanlığı'na Atama Kararı ve 12 Mayıs 2017 Tarihli ve 30064 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı. Buna göre kim nereye atandı?

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/76

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Dr. Fuat KANTARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

11/05/2017
                                                                                                                                               
Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                                                                                   
CUMHURBAŞKANI
           
Binali YILDIRIM                                                      
Başbakan

Recep AKDAĞ                                           
Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/149

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. İsmail KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

11/05/2017
                                                                                                                                               
Recep Tayyip ERDOĞAN                                                                                                                                           
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM                                      
Başbakan  

Recep AKDAĞ                                         
Sağlık Bakanı

KamuAjans.com - Özel Haber