Kamuajans.com – Sağlık Bakanlığı, Yurtdışına Geçici Görevlendirilecek Personelin (Kabul-Red) Listesini Gerekçeleriyle Yayımlamalı.Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti'ndeki sağlık tesislerine tüm unvan ve branşlarda geçici görevle personel görevlendirme talepleri, spts.saglik.gov.tr internet adresinden alınmaya başlandı. Müracaatlar 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi güncelledi Sağlık Bakanlığı atama başvuruları için süreyi güncelledi
Görevlendirilecek Personelin Taşıması Gereken Kriterler;

a) Uzman tabip ve tabipler dahil aktif çalıştığı yerde unvan ve branşında tek olmamak,

b) Özellikli birimler (Acil Servis, Yoğun Bakım, Diyaliz, Ameliyathane vb.) için yapılacak görevlendirmelerde gerekli sertifika veya eğitim belgesine sahip olmak,


c) Başvurmuş olduğu unvan/branşta fiilen en az üç yıl çalışıyor olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak,

d) Uzman tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi ve Diş Tabibi dışındaki sağlık personelinin belirtilen kriterler çerçevesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil servis ve diyaliz ünitesi vb. özellikli birimlerde görevlendirme talep etmeleri halinde görev alacakları yıl içinde 40 yaşını, diğer sağlık hizmetlerinde 45 yaşını doldurmamış olmak,

e) İlan metninde belirtilecek diğer müracaat şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor;


Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yönergede; Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Sağlık Birimleri Daire Başkanı, Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ve Bütçe Daire Başkanı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen birer Daire Başkanı olmak üzere 5 kişiden oluşan Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görev Talep Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon tarafından başvuranlar arasından görevlendirme kriterlerini taşıyan personel arasından değerlendirme yapılarak görevlendirilecek personele ait liste oluşturulacağı belirtilmiştir.

Yurt Dışı Sağlık Tesisleri Görev Talep Değerlendirme Komisyonunun, görevlendirilecek personelin taşıması gereken kriterlerin eşit olması durumlarda nasıl seçim yaptığı bilinmemektedir. Başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesi gerekçeleriyle yayımlamamaktadır. Bu durum; Sağlık Personelleri arasında Yurtdışı geçici görevlendirilmelerinde torpil yapılıyor anlayışına sebebiyet vermekte ve bu nedenle başvuru sayısında düşüş yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Yurtdışı geçici görevlendirilecek personel (kabul-red) listesini gerekçeleriyle birlikte yayımlaması gerekmektedir.