Kamuajans.com – Bilindigi üzere: Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandemi olarak kabul edilen COVID19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımınin Önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla, başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu çerçevede; Bakanlık Makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı olurları ile yürürlüğe konulan genel yazımızın birinci maddesinde; devam eden süreçte her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme talebinde bulunan personelin talebinin kabul edilmeyecegi, beşinci maddesinde; saglik tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışının yapılmayacağı, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecegi düzenleme altına alınmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel/vakıf Üniversitelerince (tipta uzmanlık sınavı ve diş hekimliginde uzmanlik sınavı yan dal uzmanlik sinayi, eczacılıkta uzmanlık sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı da dahil) personel alımına yönelik yapılan sınavları kazanarak yerleşmeye hak kazanan personelin ayrılışlarına yönelik olarak ise mezkür yazılarımız çerçevesinde herhangi bir kısıtlamaya yer verilmemiş olup bu kapsamdaki personelin sinavia yerleştikleri yerde göreve başlayabilmeleri için ayrılışlarına müsaade edilmektedir.

Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız Çapa Tıp birincisinin ayakta alkışlanan konuşması: Bu diyarda kalacağız

Gelinen süreçte, Bakanligimiz uhdesinde çalışıp da başka kamu k ile özel/vakıf üniversitelerinde yapılan tıpta uzmanlik sınavı ve diş hekimliginde uzmanlık

haviyanda U LTIK STIVI, ceza uzmanik sinavi, kamu pe dahil) personam svт не се знае Oyer Karolаши успеушуе на клапаніn. bu vertesmeden kaynaklanan MRISTIN Kaybetmemeleri amacıyla sınavla yerlesmeye hak kazandıklarını belgelendirmeleri kaydıyla, bakanligimiz kadrolarından ayrılma taleplerinde, Bakanligimiz ve Bagli Kuruluşlarına yerleşmeye hak kazananlara yönelik yapılan uygulamanın bu kapsamdaki personele de aynı cihetle uygulanarak ayrışlarına müsaade edilmesinin uygun olacağı hususunda:

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.

Halil ELDEMİR

Bakan a. Bakan Yardımcısı