Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 60438742-929 sayılı COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu Genelge yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı resmi yazıda ''Cumhurbaşkanlığımızca, COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26 Ağustos 2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler'' konulu 2020/11 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır düzenlemesine yer verilen 2021/5 Sayılı Genelge 1 Mart 2021 tarih ve 31410 (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Atama başvurularının yapılacağı tarih belli oldu Sağlık Bakanlığı duyurdu! Atama başvurularının yapılacağı tarih belli oldu

Mezkur Genelge ile çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir düzenlemesine yer verilmiştir.