Kamuajans.Com – Sevginin ilk durağı , kalbin son atışı , ilk kıblemiz , özlemle gidilen , umutla yaşanılan ve aşkla dönülen ve bütün bunları bir dava bilincine dönüştüren şehrin adıdır : KUDÜS.

Gözlerimize fer , yüreğimize dinginlik , ideallerimize bakış , hayatımıza anlam kazandıran şehrin adıdır : KUDÜS.

İman etmenin sorumluluğuyla zalim İsrail askerlerinin nöbet tuttuğu kapılardan Mescidi Aksaya doğru yol alırken bizlere ; YENİDEN İMAN ETMEYݸ dar sokaklarda dili ırkı farklı ama aynı allaha inanan ve aynı peygamberi rehber kabul eden genç, yaşlı,kadın ve erkeklerle yan yana omuz omuza yol alırken KARDEŞLİĞİN RUHUNU ve miracın temeli kubbetussahra ve Aksa Camiine ulaşmaklada DİRENİŞİN RUHUNU kazandıran şehrin adıdır : KUDÜS.
Evet dinlerin merkezi olması , bir barış şehri olması , peygamberlerin medfun olması , ilk kıblemiz olması , peygamber a.s ın miraca yükseldiği ve tüm peygamberlere namaz kıldırdığı yer olması , aksanın ve çevresinin mübarek kılınması , tarihi hala ayakta tutan camilerinin tarihi taş yollarının ve taş evlerinin olması bizleri adeta islam ın tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ruhumuzu bedenimizden çıkararak adeta peygamberler dönemine götürerek ruhun gerçek sahibiyle buluşmasını sağlıyor : KUDÜS. Gezip dolaştıkça sanki yüzyıllardır bu topraklarda yaşıyormuşçasına yüreğimizde kalın ve derin izler bırakıyor, bu izler kısa bir zaman içinde bir sevdaya ve aşka dönüşüyor. Bize düşen bu sevdayı ve aşkı uğrunda mücadele verecek bir davaya ve direniş ruhuna dönüştürmektir. Evet Kudüs ruhunu uğrunda canların verileceği bir kutlu davaya dönüştüremezsek, gezilerimiz ve anlatımlarımız Kudüsün tarihini anlatmaktan öteye geçmeyecektir.

Siyonizmin zulmüne karşı aksayı savunan genç yaşlı Filistinli kardeş,bacı ve analarımız bize birkez daha öğretti ve hatırlattıki rabbi allah c.c , önderi muhammed a.s olan bir toplumu yıkacak hiçbir güç yoktur ve kıyamete kadarda olmayacaktı.

Evet yüreğinde ve idallerinde Kudüs olmayan bunu dert edinmeyen hiçbir kişi, cemiyet, dernek ve hareketin genelde dünya özelde Filistinli mazlumlar nezdinde meşruluğu olmayacaktı.

Bu konuda dertliyiz dedik derdimiz var dedik ve bir avuç insanla bir araya geldik.Artık yüreklerimize kudüs dert oldu, KUDÜS derdimiz oldu. Asırlardır siyonizmin ve haçlıların saldırılarına ,zulümlerine meydan okuyan direnen Filistinli muhafızları ve kudüsün tarihi mirası bizlere meydan okumayı öğretti.
Ezan vakitlerinde Kudüsün dar sokaklarında mescidi aksaya yürüyen genç ve yaşlı tüm halkın gözünde ne bir korku nede bir tedirginlik gördük.Aksine hep bir ağızdan ve günün her saatinde zalim İsrail askerlerinin ve dünya müstekbirlerinin yüzlerine karşı söyledikleri : ‘’Bir ruh Biddem Neftike ya Aksa’’ canımız ve kanımız Aksaya feda olsun cümlesini bizlerde yüreğimize kazıdık.

Bu nasıl bir inanç Ya Rabbi!
Bu nasıl bir teslimiyet Ya Rabbi!
Bu nasıl bir İman Ya Rabbi!

Evet bir avuç Filistinli Mescidi aksa için bu cümleyi, Senin kutsal mabedini ve etrafını mübarek kıldığın bu beldeyi elleri silahlı her an saldırmaya hazır zalim alçak İsrail askerlerinin yüzlerine karşı günün her saatinde büyük bir inançla ve azimle ve birgün özgürlüğüne kavuşturacakları umuduyla haykırıyorlar; ‘canımız kanımız feda olsun Aksaya’….Ya Rabbi bu kardeşilerimizde cennetine talipler biz aciz kullarında…Ya Rabbi eğer bize kudüs ruhu verip merhamet etmez rahmetini göndermezsen şüphesiz biz kaybedenlerden oluruz.

Ya Rabbi! Senin ve Aksanın yiğit Filistinli savunucuları karşısında bizler mahmur tavrımızdan dolayı mahcubuz affet bizleri Allahım, affa layık olmasak da affına geldik Ya Rabbi!

Mahmurluğumuzdan sıyrılıp mahcubiyetimizi telafi etmek için gittiğimiz mübarek mescidi aksa ziyareti, bizler için bir silkelenişin bir dirilişin yeniden iman edişin ve yüreğinde kudüs ruhuyla bütünleşmiş bir imana sahip yiğitlerle bir ömür yürüyüşün sebebi olsun inşallah.

Yüce Rabbimiz buyuruyorki;’’ Allahın mescitlerini Allaha ve ahiret gününe iman eden ,namazı kılan,zekatı veren,Allahtan başkasından korkmayan kimseler onarabilir,işte bunlar doğru yola erenlerdir’’.(Tövbe 18). Yani Allahın kutsal saydığı ve mübarek kıldığı mekanlara ve beldelere , mabetlere sahip çıkacak olanlar takva sahibi müminlerdir.

Bu sebepledir ki; Kudüs davası Müslümanların davasıdır.Evet Kudüs ve Filistin davası sadece Filistinlilerin veya Arapların bir davası değil , tüm Müslümanların davasıdır. Bugün Filistinde Mescidi Aksa ve Allahc.c ın çevresini mübarek kıldığı bu beldeyi savunacak tek bir Filistinli kalmasa bile burayı savunmak Müslümanların imanının bir gereğidir. Selahaddin Eyyubi Kudüsü ve Mescidi Aksayı bu inanç ve şuurla haçlılardan kurtarmıştır.
ÖZGÜR BİR KUDÜS DEMEK ÖZGÜR BİR ÜMMET DEMEKTİR…

Müslümanlar uğruna can verdikleri değerleriyle yaşarlar . Bugünde Mescidi Aksa ve çevresinde bir bağımsızlık mücadelesi verilmekte.Uğruna binlerce can verildi bu mübarek mekanların korunması adına ama ne yazıkki Dünya müslümanları bir avuç Filistinlilerin mücadelesini ve direnişini sahiplenmekten çekinmektedirler.Ziyaretlerimizle bizler bu anlayışı yıkıp değiştirmek bu uğurda verilen bağımsızlık mücadelesine ve sürdürülen direnişe destek olduğumuzu başta İsrail olmak üzre tüm dünya müstekbirlerine karşı göstermeliyiz bu zarurettir ve imanımızın bir gereğidir.

Kudüsün onurumuz olduğunu ve Müslümanların ortak davası olduğunu unutmamalıyız artık.

KUDÜS BİZE İZZETİN VE ONURUN TESLİMİYETDE DEĞİL DİRENİŞTE OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR…

Direniş bize ; özgürlüğün sınırlarını genişletmeyi değil , bilakis o sınırları parçalamayı öğretmiştir.O halde Kudüse sahip çıkmak böyle bir direniş bilincini diri tutmakla mümkün olacaktır.

İşgalci Siyonistler bilmeliki ; ne kadar zulmederlerse zulmetsinler dünya ne kadar sessiz kalırsa kalsın artık her bir Müslümanın yüreğinde kalbinde ve zihninde Mescidi Aksa yaşar…

BİZE SUSMAK YASAK DURMAK ZULÜMDÜR…

Evet miracın gerçekleştiği kudüs özgür olana kadar ve Mescidi Aksada ezanlar tüm insanlığa seslenene kadar bize susmak yasak durmak zulümdür.
Ve Rabbimize seslenerek diyoruzki;

Ya Rabbi! bizleri onur ve özgürlük mücadelesinde taraf eyle bizleri bu tarftarlığa layık eyle. Bizleri hakka hakikate ve özgürlüğe şahit olanlarla direnenlerle birlikte eyle , onlarla birlikte yaşat , onlarla birlikte dirilt. Ümmeti büyük ve küçük şeytan ve dostlarının tuzaklarından , dost kılıklı düşmanlardan muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Zalimlerin saltanatlarının yıkılmasına bizleri mamur eyle.Zalimlerden alacağın intikama bizleride mamur eyle. Hepimizi özgür Kudüste Mescidi Aksada kurşunla kaynamış saflar halinde aynı kıyam ve secdede buluştur. ( Selam ve Dua ile…)


SAİM DEMİRCİ