Toplumsal beklentilerin hat safhada olduğu şu günlerde bir grup var ki Ocak ayının hiç gelmesini istemiyorlar. 31 Mart 2019 Yerel Seçimi ile birlikte el değiştiren belediyelerde sözleşmeli kıyımı başlamış bir vaziyette. Yaklaşık 20.000 kişilik teknik personel olarak Yerel Yönetimlerde çalışan Sözleşmeli Memurun 2020 yılı için sözleşme yenileme zamanı geldi. Birçok ilden ilçeden sözleşmeli memurlarla 2020 yılında çalışılmayacağı çeşitli bahanelerle kendilerine tebliğ edildi. Kış ayının başın da siyasi nevrotik yaklaşım gösteren yöneticilerin iki dudakları arasın da sözleşmeli personeli nasıl kapı dışarı atarım derdindeler. Şuana kadar 9.000 Sözleşmeli Memura tebligatları gönderilmiş 2020 yılı için işsiz olacakları söylenmiştir. Ne acı bir durum ki bu insanların fazla seçenekleri yok yalnızca RİCAL-İ DEVLET’in kendilerini duymaları ve gerekli adımın atılmasını isterken rızıkları için Rabbimize yakarmaktadırlar. Bu bir toplumsal yaradır insanın ne kadar acımasız olduğu ve hırsları için neler yapacağının açıkça bir önermesidir.
SİYASETE KURBAN VERMEYELİM
Bugünlerde yerel yönetimlerde ki sözleşmeli personeller kurbanlık koyun gibi toplu halde kesime uğrarken şefkatli bir elin bu insanlara dokunulması bekleniyor. Ölümü bekleyen yirmi bin kişi sessizce kaderleri ile baş başa kalmış kesim sıralarını beklerken ahde vefanın bedelini ödeyecekler. Koltukların makamların yalnızca Allaha mahsus olduğunu unutan siyasi hırsla kesim yapan zihniyet bu neyin hıncıdır huşu ile izlerken zaman hızla geçer ama yapılan zulüm asla bedelsiz kalmaz. Kış aylarına girerken işten çıkan binlerce sözleşmeli memurun hayalleri buruşturulup bir dipsiz kuyuya atılırken, bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek kaygısı en önemlisi hayat kaygısına girdiler. Evet, bunlar Türkiye Cumhuriyetinin kendi vatandaşları elem içinde sızlanırken elleri semada Rabden yardım isterken bir vesile olacak devlet büyüğü arıyorlar. Yaşam ile ölüm arasın da 31 Ocağı beklerken görmezden gelinmeleri bir siyasi kurban sunağımı olacaklarının işaretimi. Belediyeler de sözleşmeli memur kıyımı ocağa kadar devam edeceği kesinleşirken kendilerini koltuğun gücüne kaptırmış gözleri siyasi hırsla dönmüş yerel yöneticiler gücünüz bu insanlara yetiyorsa ne ala ama unutmamalı insan vicdan ve şefkat sahibi olmalıdır. Kış günü işten çıkarılan belediye sözleşmeli memurun ahını yerel yöneticiler asla unutulmamalıdır. Siyaset malzemesi yapıp ideoloji uğruna bu insanları kurban ediyorsunuz. Tarih ve vicdanlı insanlar bunları asla unutmayacak. Belediyelerde çalışan Sözleşmeli Memurların çoğu teknik sınıf olup artık yerel yönetime uyum sağlamış başarılı kişilerden oluşmaktadır. Bu insanlar yetişmiş kalifiye elaman olup bir çırpıda kanundan yararlanılıp kapı dışarı edilmesi kamu adına çok elem verici bir durumdur. Bu insanların hayallerini umutlarını ve yaşamlarını bir kış vakti silip atmanın ne kadar üzücü ve ıstırap verici olduğunu bir birey olarak herkesin empati yaparak kendi için düşünmesini isterim. Zor bir durum bu insanlar işsiz kalacak ve ailelerine rızık temininde güçlük çekilecek belki birçok aile bu durumdan etkilenip yuvalarını bile dağıtacak duruma gelecekler. Bu artık kamu sorunu olmuş bir durumda sonuç bekleyen bir konu haline gelmiştir. Belediyelerde istenmeyen adam haline gelen bu insanların yanın da olmak ve onların sorununu çözmek için bu insanlara Kadro verilmesi elzem hal almıştır. Bu duyguyu yaşayan insanların sesi olmak onların hislerine dokunmak gerekir. Haksızlık karşısında susmalı insan bedeli ne olursa olsun hakkı Hak için savunmalıdır.

RİCAL-İ DEVLET’E AÇIK MEKTUP
RİCAL-İ DEVLET bu noktada bu toplumsal soruna el atıp bu insanların sıkıntılarını çözmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki bu konularda hassas olan RİCAL-İ DEVLET kanayan yaraya dur diyecek gerekli önlemleri alacağı konusun da hiçbir şüphemiz yoktur. Siyasete kurban edilen yerel yönetimde çalışan Sözleşmeli Personelin elinden tutulup onları hayatla umutlarıyla tekrar yaşama sokmalıyız. Eğer bunu yapılmaz ise siyaset tanrılarına kurban edilmiş birçok insan hayata küsüp toplum içinde sorunlu ve problemli bir yaşam sathına gireceği aşikârdır. Buradan RİCAL-İ DEVLET’e sesleniyorum bu insanların sizden beklentilerine cevap verin size ümit bağlayan insanları yarı yolda bırakmayın onlarda bu toplumun birer parçasıdır. Şimdi acı ve elem içinde sonlarını beklerken önce Rabbimizden sonra vesile olacak RİCAL-İ DEVLET’den yardım eli gelmesini beklemektedirler. Elinde yalnızca avuçlarını semaya açıp duaları kaldı. Onu da alamazsınız ya Rabbim adil ve görendir. Bu insanların tek sahibi Allah’tır. Bu vakitten sonra bu insanlara şefkat, vicdan gibi insancıl duyguları inandıramazsınız. Belki işten atılırken sahipsiz olduklarını sanan yerel yönetim yöneticiler onların sahibi kimsesizlerin sahibi olan Allah’tır bundan öteside yoktur. İnanıyoruz ki RİCAL-İ DEVLET de bu duruma seyirci kalmayıp gerekli adımı atacaktır. Rabbimiz RİCAL-İ DEVLET’i vesile kılarak bu insanlara kadrolarını vermesini sağlayacaktır.