3 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince bazı fakülte ve enstitülerin kurulmasına bazı fakülte ve enstitülerin kapatılmasına karar verildi.

3 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Kocaeli Sağlık Teknoloji Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesinde kapatılan ve açılan fakülteler yayımlandı.

30 Eylül 2021 Tarihli Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalanması ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi 30 Eylül 2021 Tarihli Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Arasında Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalanması ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi
  • Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Sosyal ve Beşeri. Bilimler Fakültesi kurulmasına, 
  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinin kapatılarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kurulmasına
  • İzmir Tınaztepe Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün kurulmasına karar verildi.