Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 31666252-399-E.15679599 sayılı 27 Ekim 2020 tarihli Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü / Anabilim Dalı Öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması ile Kurum Deneyimi Dersi konulu resmi yazı yayınlandı.

Öğretmenlerin gözü MEB'de ! 2023 yılı alan değişikliği yapılacak mı ? Ne zaman yapılacak? Öğretmenlerin gözü MEB'de ! 2023 yılı alan değişikliği yapılacak mı ? Ne zaman yapılacak?
Genel Müdür Bakan a. Doç. Dr. Adnan Boyacı imzalı resmi yazıda ''Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına devam eden uygulama öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını Bakanlığımıza bağlı kurumlarda Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları ve 2018 Haziran Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 14.06.2018 tarihli ve 11700767 sayılı Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre il milli eğitim koordinatörü ve fakülte uygulama koordinatörlerinin uhdesinde gerçekleştirmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü / Anabilim Dalı öğrencilerinin 
"Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" ile "Kurum Deneyimi" derslerine hangi atama alanı öğretmeninin yanında katılacakları hususunda tereddüte düşüldüğü bilgisi Bakanlığımıza çeşitli mecralardan ulaşmış olup bahse konu bölümde / ana bilim dalında öğrenim gören öğrencilerin "Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması" ile "Kurum Deneyimi" derslerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı Eki Çizelgenin Atamaya Esas Olan Alan satırının 68. sırasında yer alan "Rehberlik" öğretmenleri danışmanlığında uygulamayı yürütmeleri gerekmektedir.