Pandemiden dolayı dijitalleşen eğitim faaliyetlerinde PDR öğretmenleri de LGS döneminde internet üzerinden öğrencilerine rehberlik sağladılar. Okullar 21 Eylül 2020 Pazartesi itibariyle açıldı. Peki rehber öğretmenler 21 Eylül'den sonra okullarda bulunacaklar mı yoksa yine internet üzerinden mi görevlerine devam edecekler? MEB bu soruyu yanıtladı.

Bakan Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması: İyileştirmeler yapacağız. Bakan Mahmut Özer'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması: İyileştirmeler yapacağız.
Devlet okullarında görevli rehber öğretmenler (psikolojik danışmanlar) ders yükü olmayan, ihtiyacı olan öğrencilere psikolojik ve/veya akademik rehberlik görevini yürüten eğitimcilerdir. Uzaktan eğitimde öğretmenler okullara gitmeden evlerinden EBA üzerinden derslerini sürdürürken, PDR öğretmenleri (rehber öğretmenler) için okula gitmek gerekiyor mu? Bu sorunun yanıtı haberimizde!

Rehber Öğretmenler (Psikolojik Danışmanlar) Okula Gitmek Zorunda Mı? PDR Öğretmenler Ek Ders Alacaklar Mı?

Uzaktan eğitim sürecinde Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar mı?

Personel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarih ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısının 7. Maddesi “ Rehberlik öğretmenlerinin, eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında anılan Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları,” ve yine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 28.09.2020 tarih ve 10096465-45.99- E.13650734 sayılı yazılarında belirtildiği üzere rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar eğitim kurumlarında görevlerinin başında bulunacaklar ve fiilen yerine getirdikleri görevleri karşılığında ilgi (a) Kararın10. Maddesinde kendileri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.