Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesine hemşire ve sağlık teknikeri alımı gerçekleştirecek. Yapılacak olan hemşire ve sağlık teknikeri alımları için gerekli evraklar ve sözleşmeli personeller için alım şartlarını haber içeriğimizde personel daylarıyla paylaşıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile yapılacak alımlar hemşire ve sağlık teknikeri kadrolarına yapılacaktır. Başvurular başlamış olup, 27 Haziran 2019 tarihinde sona ermektedir. Başvurular ayrıca istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. İşte, sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri alımları için detaylar...

Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklama şu şekilde...

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesinin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, 1 (bir) adet Gemi Adamı (Kaptan) pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen pozisyon için başvuru ve belge şartını sağlayan aday sayısının birden fazla olması halinde, kazanan aday noter huzurunda yapılacak kura ile tespit edilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- En az Lise ve dengi okul mezun olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

4- Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 1 Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şartını sağlıyor olmak,


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),


6- Adli sicil kaydı (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- Başvurulan pozisyon için aşağıda belirtilen belgeler (Belge asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

A. Sahip Olunması Gereken Belgeler:

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Kaptan Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası",

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS General Radio Oparator)

3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri;

a) Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi,

b) Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS,

c) Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi,

ç) Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi,

d) Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi,

e) Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi,

f) Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi,

g) Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi, ğ) İlk Yardım Eğitimi Belgesi,

h) Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi,

ı) İleri Yangınla Mücadele Belgesi,

i) Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi,

4. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.

B. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;

1. En az on iki (12) ayı uluslararası sefer yapan gemilerde olmak üzere toplam en az yirmi dört (24) ay deniz tecrübesine sahip olmak.

2. Römorkör, Ro-Ro, Katamaran, feribot ve deniz otobüsü gemilerinde gemi kaptanlığı yapmış olmak.

-Türk bayraklı gemilerde çalışmış olanlar; Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile,

-Yabancı bayraklı gemilerde çalışmış olanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat/hizmet belgesi ve Emniyet Müdürlüklerinden alacakları bu hizmetleri kanıtlayan yurt dışı giriş-çıkış bilgilerini gösteren belge ile belgelendireceklerdir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

8

KPSSP93

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Asistan Hava Trafik kontrolörü Alımı Yapacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 Asistan Hava Trafik kontrolörü Alımı Yapacak

programlarının birinden mezun olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

2

KPSSP93

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez

Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun

olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Sağlık

Teknikeri

5

KPSSP93

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans

programından mezun olmak.

Diş Hekimliği

Fakültesi

Hemşire

3

KPSSP94

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden

mezun olmak.


Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS'ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek Madde 1 Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." şartını sağlıyor olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,