27/4 Dönemi ve Yasama Yılı 2/3610 Esas Numaralı 17 Mayıs 2021 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından TBMM'ne sunuldu.

Emniyet teşkilatımız kamunun huzurundan terörle mücadeleye, trafikte sürücülerin güvenli seyahat etmesinden pandemi koşullarında yurttaşların sağlıklı ortamda izole kalabilmesine kadar canları pahasına fedakarca hizmet etmektedirler. Tüm bu hizmetlerine karşın emniyet görevlilerimizin özlük hakları ve çalışma şartlarında hala sorunlar mevcuttur.

Emniyet mensuplarımız hem emekliliklerinde hem de görev başındayken maddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Aynı şekilde emekliliklerinde de geçim sıkıntısı yaşamakta, emekli oldukları halde kimi zaman çalışmaya mecbur kalmaktadırlar. Ülkemizin huzur ve güveninin tesis edilmesinde birincil sorumluluğu olan ve canları pahasına bu zorlu görevi yerine getiren emniyet mensuplarımızın yaşadıkları bu ekonomik sıkıntılar ülkemize yakışmamaktadır.

Emniyet Teşkilatımıza mensup görevlilerimiz sorunlarının çözümü ek göstergelerinde değişiklik yapılması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan polislerimizin ek göstergelerinin yükseltilerek 3600 ek gösterge verilmesi gereklidir.

Gözden kaçırmayın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimleri

Kanun teklifimiz ile emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan müdürlerin ve eğitim durumuna bakılmaksızın polislerin ek göstergelerinin artırılması amaçlanmıştır.

KANUN TEKLİFİ