Emniyet teşkilatımız kamunun huzurundan terörle mücadeleye, trafikte sürücülerin güvenli seyahat etmesinden pandemi koşullarında yurttaşların sağlıklı ortamda izole kalabilmesine kadar canları pahasına fedakarca hizmet etmektedirler. Tüm bu hizmetlerine karşın emniyet görevlilerimizin özlük hakları ve çalışma şartlarında hala sorunlar mevcuttur.

Emniyet mensuplarımız hem emekliliklerinde hem de görev başındayken maddi zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Aynı şekilde emekliliklerinde de geçim sıkıntısı yaşamakta, emekli oldukları halde kimi zaman çalışmaya mecbur kalmaktadırlar. Ülkemizin huzur ve güveninin tesis edilmesinde birincil sorumluluğu olan ve canları pahasına bu zorlu görevi yerine getiren emniyet mensuplarımızın yaşadıkları bu ekonomik sıkıntılar ülkemize yakışmamaktadır.

Emniyet Teşkilatımıza mensup görevlilerimiz sorunlarının çözümü ek göstergelerinde değişiklik yapılması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan polislerimizin ek göstergelerinin yükseltilerek 3600 ek gösterge verilmesi gereklidir.

Kanun teklifimiz ile emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan müdürlerin ve eğitim durumuna bakılmaksızın polislerin ek göstergelerinin artırılması amaçlanmıştır.

KANUN TEKLİFİ