EGM, emniyet personelinin özlük haklarına dair sorunlar için yeni bir modül hazırlandığını ve bu modül üzerinden hızlı bir şekilde Personel Daire Başkanlığına ulaşabileceğini tüm teşkilata duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı personele yönelik yeni genelge çıkarıldığını duyurdu.

29 numaralı genelgede şu hususlara yer verildi:

Emniyet Teşkilatı personelimiz; devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün korunması ile halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş, terör, kaçakçılık, güvenlik ve trafik başta olmak üzere çok geniş bir alanda meşakkatli ve bir o kadar da risk içeren görevlerini ifa ederken, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Bu anlamda personelimizin karşılaşabileceği ve çözümü için desteğe ihtiyaç duyabileceği sorunların, öncelikli olarak bizzat görev birimi içerisindeki mesai arkadaşları ve sıralı amirlerince hassasiyetle takip edilerek imkanlar dahilinde ivedilikle çözüme kavuşturulması; personelimizin moral ve motivasyonunun yanı sıra, aidiyet duygusunun, mesleki dayanışmasının ve verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılabilmesi için gerekli olan en temel unsurlardan biridir. Bu kapsamdaki bilgi ve destek ihtiyaçlarının önemli bir kısmını oluşturan özlük işlemleri (tayin,terfi,emeklilik vs.) konusunda personelimizin kendi görev birimi içerisinde bilgi temini yoluna gitmeyi tercih etmedikleri veya gitmelerine rağmen yeterli bilgiye ulaşamadığını düşündükleri durumlarda, sıklıkla merkezde Personel Daire Başkanlığı üzerinden telefon yoluyla sonuca gitmeye çalıştıkları ve bu esnada telefon veya iş yoğunluğu nedenlerine bağlı olarak doğru birime ulaşma konusunda sorun yaşayabildikleri gözlemlenmektedir.

Bahse konu özlük işlemleri konusunda personelimizin, görev yerlerindeki birimler ve sıralı amirlerden yeterli bilgi temini veya desteğe ulaşamadığını düşünerek doğrudan Personel Daire Başkanlığına ulaşma ihtiyacı hissettikleri durumlarda; ulaşım sorununun ortadan kaldırılması, merkezdeki telefon yoğunluğu kaynaklı işgücü kaybının giderilmesi ve işlemlerin düzenli bir ortamda takibinin sağlanabilmesi amaçlarıyla personel bilgi sistemi (PBS) üzerindeki portaldan erişim sağlanabilecek şekilde "Personel İletişim Formu" adı altında bir modül geliştirilmiştir.

Personelimiz mevcut haliyle bu modül üzerinden "Atama, Sınıf Unvan Değişikliği, Branş, Rütbe Terfi, Kıdem, İntibak, Kademe/Derece, Hizmet Birleştirilme, Performans, Asalet Tasdik, Memuriyetten Ayrılma (İstifa), Emeklilik, Vazife Malüllüğü, Askerlik, Hizmet Borçlandırma, Sağlık, İzin, Ücretsiz İzin, Nakdi Tazminat, Soruşturma, Mal Bildirimi, Kurumlar Arası Geçiş, Kadro Terfi İşlemleri, Personel Kimlik Kartı, Hitap (SGK)" başlıkları altındaki konularla ilgili bilgi ihtiyaçlarını veya önerilerini hızlı bir şekilde Personel Daire Başkanlığına ulaştırabilecek ve konusuna göre en kısa sürede aynı modül üzerinden dönüşünü alabileceklerdir. Ayrıca önümüzdeki dönemde bunlara ek olarak ihtiyaç duyulduğu tespit edilecek konu başlıkları oluşması halinde de modüle dahil edilerek uygulamaya konulacaktır.

Kamuya 1041 memur atanacak Kamuya 1041 memur atanacak

Söz konusu modül ile personelimizin mevcut durumda telefon yoluyla bilgi almak veya iletmek üzere ihtiyaç duyduğu konuların sistem üzerinden daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlandığından; Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Cimer Mevzuatı ve benzeri diğer mevzuat çerçevesinde yazı, dilekçe vb. araçlarla yürütülmesi gereken işlem amaçlı hiçbir başvuru bu modül üzerinden yürütülmeyecektir. Bu kapsamda yapıldığı tespit edilen bildirimler ise işlemsiz olarak sonuçlandırılacaktır.