Kamuajans.com - Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği çerçevesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) ile Akademimiz arasında imzalanan hibe sözleşmesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış Yüksek Öğretim Kurumlarına gönderilecek personelin seçim süreci tamamlanmıştır.

Kamuajans.com - “Başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, tüm başvuru sahipleri ile Seçim Jürisi üyelerinin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Jüri üyelerinin başvuru sahibi olduğu durumlarda, nihai karar ilgili jürinin odayı terk etmesini müteakiben diğer üyeler tarafından değerlendirme yapılarak alınmıştır. Tüm kararlar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.”

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı! İşte düzenlemede yapılan değişiklikler Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi yasalaştı! İşte düzenlemede yapılan değişiklikler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus Ders Verme/ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında başvuruda bulunan 32 (otuz iki) personelden, Seçim Jürisi tarafından Ders Verme-Eğitim Alma hareketliliği kapsamında, daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış 7 aday asil ve 3 aday yedek olarak seçilmiş ve bu adaylara 4 gün faaliyet ve 2 gün yol için olmak üzere 6 günlük hibe verilmesi kararlaştırılmıştır.

Asil adayların çekilmesi,  gidilecek kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda sorun çıkması halinde veya Başkanlık makamının ilgili Yönerge hükümleri kapsamında personelin hareketliliğini onaylamaması durumunda, o ülke için belirlenmiş yedekler sırasıyla çağırılacaktır. Ayrıca gerekli durumlarda Erasmus Kurum Koordinatörünün uygun görmesi halinde kurum ve ülke değişikliği yapılabileceği gibi, hareketlilik Ders Verme’den Eğitim Alma’ya veya Eğitim Alma’dan Ders Verme’ye çevrilebilir.

Eğitim Alma hareketine katılanlar “staff mobility for training mobility agreement” Eğitim Verme hareketine katılanlar ise “staff mobility for teaching mobility agreement” belgelerini doldurduktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörü’ne onaylatarak karşı kuruma mail yoluyla gönderecekler, karşı kurumdan gelen onaylanmış belge ile kabul mektubu ve ayrıca Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi AB ile İlişkiler ve Eğitim Büro Amirliğine ulaştıracaklardır. Belgeler doldurulurken karşı kurumun eğitim müfredatında bulunan derslerden seçilmesi tavsiye edilmektedir.

Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Seçim Jürisi tarafından yapılan seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için Program bütçesinden günlük maddi destek verilecektir. Seyahat giderleri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonun belirlediği miktarları aşamaz. Aşağıda belirtilen kontenjanlar bütçe imkânlarının yetersiz kalması veya gidilecek kurumdan davetiye alınamaması durumunda kullanılamayabilir.

Sıra No Adı Soyadı Rütbesi/   Ünvanı Çalıştığı Birim Üniversite Seçildiği Bölüm Asil / Yedek
1 Şafak Ertan ÇOMAKLI Prof. Dr. PAEM Finlandiya/Laurea
Uyg.Bil.Üniv.
Eğt.Alma Asil
2 Orçun İMGA Doç. Dr. PAEM Finlandiya/Laurea
Uyg.Bil.Üniv.
Eğt.Alma Asil
3 Coşkun TAŞTAN Doç. Dr. GBE İtalya/Roma Tre
Üniversitesi
Ders Verme Asil
4 Deniz TURAN Yrd. Doç. Dr. GBE Polonya/Ulusal
Savunma Üniversitesi
Eğt.Alma Asil
5 İbrahim İRDEM Araştırma Gör. GBE Finlandiya/Laurea
Uyg.Bil.Üniv
Eğt.Alma Asil
6 Fatih ERKİN Kom. Yrd. GBE İtalya/Roma Tre
Üniversitesi
Eğt.Alma Asil
7 Cahit ZERDALİ Kom. Yrd. PAEM Finlandiya/Laurea
Uyg.Bil.Üniv.
Eğt.Alma Asil
8 Hatice ULUTAŞ Kom. Yrd. İdari Mali İşler
Şube Müd.
İtalya/Roma Tre
Üniversitesi
Eğt.Alma Yedek
9 Emre YENİLMEZ Kom. Yrd. Kültür Spor Atış Şb.Md. İtalya/Roma Tre
Üniversitesi
Eğt.Alma Yedek
10 Erman ARPAÇ Kom. Yrd. PAEM Portekiz/Maia
Enstitüsü
Eğt.Alma Yedek

GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ...