Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle birlikte çeşitli ürünlerde uygulanacak taksit sayıları şu şekilde belirlendi :

"(1) Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

(2) Birinci fıkradaki süre;

a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,

c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

ç) Fiyatı beş bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş binTürk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,

d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibielektrikli eşya satışlarında dokuz ay,

e) Mobilya satışlarında dokuz ay,

f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalardaon sekiz ay,olarak uygulanır.

(3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüzbin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasınınüzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dörtayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasınınüzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri bir milyon beş yüzbin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

TÜİK öncesi İstanbul'un enflasyonu açıklandı! İTO yıllık yüzde 92,97 oldu TÜİK öncesi İstanbul'un enflasyonu açıklandı! İTO yıllık yüzde 92,97 oldu

(4) Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”