Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 75850160-102.01.01-E.95739 sayılı Psikoloji Bölümü Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 17 Aralık 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Sekreter Süleyman Necati Akçeşme imzalı resmi yazıda ''Hukuk Müşavirliği'nin Türk Psikologlar Derneği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından Kurulumuz aleyhine Danıştay Sekizinci Dairesi'nde ''Psikoloji Bölümü Mezunlarının, ''Psikolog'' unvanını kulandıkları ancak, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmadığına ''ilişkin alınan 24 Şubat 2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına açılan iptal davasında; Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 16 Ocak 2017 gün 2016/3609;2016/5249 esas sayılı yazılarıyla yürütmeyi durdurma kararları verildiği bildirilen yazıları 22 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Danıştay Sekizinci Dairesi'nin 16 Ocak 2017 gün ve 2016/3609; 2016/5249 esas sayılı yürütmeyi durdurma kararları dikkate alınarak, Psikoloji Bölümü mezunlarının, ''Psikolog'' unvanını kullandıkları ancak, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmadığına ilişkin alınan 24 Şubat 2016 tarih ve 2016.8.1161 sayıl Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararının iptal edilmesine karar verilmişti. 

Kurulumuz Hukuk Müşavirliği ve çeşitli kamu kurum, kuruluş ve şahıslar tarafından çeşitli tarihlerde yapılan başvurularda Psikoloji Bölümü Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılıp sayılmayacaklarına ilişkin taleplerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin yazılar ile dilekçeler 11 Aralık 2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmalarının uygun olmadığına, Psikoloji Programı Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmalarına ancak tedavi yapamayacaklarına karar verilmiştir.'' denilmiştir.