Ülkemizdeki Covid 19 mücadelesi Bilim Kurulunun  teklifleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı  ve İçişleri Bakanlığının yoğun çalışması ile sürdürülmektedir. Ancak henüz vaka sayısı sıfırlanmamış olup, günlük vaka sayısı binin üzerinde seyretmektedir. Ayrıca kısıtlamaların her geçen gün azaltılması ve iç turizmin hareketlenmesi bu sürecin daha uzun süre devam edeceğini işaret etmektedir.1 Temmuzda yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında da Sağlık Bakanı Koca, okulların belirlenen tarihte açılması ile net konuşmamıştır. MEB’in dijital eğitim konusunda çalışma yaptığını ifade etmiştir. Bundan dolayı bu yazımda ağırlıklı olarak örgün eğitim seçeneklerini, alternatiflerini hatırlatmaya çalıştım.

Milli Eğitim Bakanlığımız Covid19 sürecini şu ana kadar çok güzel idare etmiştir. Yaklaşık üç buçuk aylık eğitim öğretim sürecini EBA canlı ders ve EBA TV uygulamaları ile uzaktan eğitim biçiminde yürütmüştür. Öğretim yılı sonunda veli isteği dışında kalanlar bir üst sınıfa geçirilmiştir. LGS ve Üniversite sınavları da bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yapılmıştır. Bu öğretim yılının telafi eğitiminin gönüllülük esasına göre 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yapılacağı planlanmıştır. Özel okullar aynı süreci 15 ağustostan itibaren yürüteceklerdir. Sanırım bu da resmi okulların açılış tarihine kaydırılabilir.

Ancak şu anki görüntü gelecekle ilgili olumlu bir tablo çizmemektedir. DSÖ Dünya Sağlık Örgütünün öngörüleri pandeminin daha uzun süre devam edeceğini ve 2.bir dalganın ihtimal dâhilinde olduğunu belirtmektedir. AB Avrupa Birliği salgın sürecinin devam etmesi gerekçesiyle içinde Türkiye’nin de bulunduğu çoğu ülkelere seyahat yasağının devam edeceğini bildirmiştir. Ayrıca yine Çin’de bazı hayvanlardan geçen yeni bir virüsün ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Ayrıca Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları kafalarda soru işareti ortaya çıkarmıştır.

İşte tüm bunlar göz önüne alınarak Milli Eğitim Bakanlığımız, beyin jimnastiği yapmalı örgün ve uzaktan eğitim ihtimaline göre B, C,D senaryolarını hazırlamalıdır. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıdır. Bunun devamında yapılanlar ve yapılacaklar sürekli gözden geçirmelidir.

Dileğimiz, ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu pandemi belasından kurtulur ve hayat eskiden olduğu gibi normal seyrinde devam eder. Ama her durumda teknoloji hayatımızın her alanında, her dönemde etkili olarak kullanılmaya devam edecektir: Ancak her duruma hazır olmamız için de hazırlık yapmamız gerekir.

Bakanlığımızda gelecek öğretim yılından itibaren hem örgün, hem uzaktan eğitim uygulamaları çerçevesinde planlamalarına devam etmelidir. . MEB bir genelge yayımlayarak İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bu alanlarda planlamaya şimdiden başlamalıdır.

Pandemi süreci devam ettiği sürece her ilde-ilçede bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında bir  pandemi takip kurulu  kurulmalı, bu kurul il-ilçe sağlık kurullarıyla işbirliği yaparak o ilin-ilçenin pandemi seyrini takip etmeli ve gerektiğinde mahalli olarak yeni tedbirler uygulamaya koymalıdır.

Yine her ilçedeki meslek liseleri, o ilçedeki okullara maske ve dezenfektan üretmek için planlanmalı, gerekli malzeme ve araçlar önceden hazır hale getirilmelidir

Okullardaki öğrenciler seyreltilmeli,40 kişilik sınıflar 20 kişiye indirilmeli, normal eğitim yerine ikili eğitime geçilmelidir.  Bu maksatla gerekiyorsa, sınıfın yarısı sabahçı, yarısı öğlenci olarak öğrenim görmelidir. Bunun için gerekiyorsa sadece temel dersler yüz yüze yapılabilir.

Sayı daha da düşürülmesi gerekiyorsa ders saatleri azaltılarak üçlü eğitim yapılması da imkân dâhilinde olabilir.

Mesafe konusunda tedbirler söz konusu olursa, uzak okullarda okuyan ve servis kullanan öğrenciler adresine yakın okullara kaydırılmalı, böylelikle servisten kaynaklanan salgın riski de ortadan kaldırılabilir.

Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri salgın sürecine göre bir ay ileri bir tarihe de ertelenebilir.

Son seçenek olarak geçen yıldan daha dar kapsamlı, örgün-online karışımı bir eğitim seçeneği düşünülebilir. Bundan dolayı okullardaki online eğitimle ilgili teknik sorunlar giderilmeli ve öğretmenlerin bilgi eksikleri tatil sürecinde ve seminer sürecinde giderilmelidir. Ancak yeni dönemde yapılacak online eğitim daha dar kapsamlı, okul bazında, sınıf bazında ya da ders bazında olmalıdır. Hatta öğretmenler derslerini okulda anlatıp, konuyu anlamayan öğrencileri küçük gruplar halinde sınıflara da çağırabilir. Böylece yüz yüze de eğitim yapılmış olacaktır. Böylelikle öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonlarını ve moralleri, okula olan aidiyetleri güçlü tutulmuş olacaktır..

Pandemi süreci boyunca ,Okul-Aile Birliği toplantıları, Öğretmen Kurulları, öğretmenlerin hizmet içi ve seminer toplantıları, bazı dersler vb. çevrimiçi olarak yapılmalı,,alınan kararlar gerekirse e imza ile imzalanmalıdır.

Ayrıca bu süreçte kronik rahatsızlığı olan öğrencilerin evden-uzaktan eğitim yoluyla desteklenmeleri sağlanmalıdır..

Şemsettin CERAN
Eğitimci-Yazar