Bütçede 295 milyar TL'lik fazla oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, oluşan bu gelir fazlası ile kamunun özel sektöre olan yükümlülüklerinin ve BOTAŞ'a ilişkin finansman sıkıntılarının yerine getirileceğini belirtti.

KYK Yurdunda kalan araplar iddiası! Sosyal medya çalkalanıyor KYK Yurdunda kalan araplar iddiası! Sosyal medya çalkalanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2021 yılı bütçesinde oluşan gelir fazlasının kullanılabilmesi için cumhurbaşkanına yetki veren düzenleme kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel "2021 bütçe kanununda öngörülen gelir 1,1 trilyon lira... 18 Aralık itibarıyla gerçekleşen gelir 1,4 trilyon liraya yaklaştı. 295 milyar liralık fazla oluştu. Oluşan bu gelir fazlası ile, kamunun özel sektöre olan yükümlülükleri ve BOTAŞ'a ilişkin finansman sıkıntıları yerine getirilecek. Özel sektörün özellikle kamu kurumlarından alacaklarının bir an önce ödenmesi, piyasada ve ekonomide de ciddi bir rahatlık sağlayacak" dedi.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığının ilaç ve malzeme alımlarından kaynaklanan yükümlülükler, sosyal yardımlaşma boyutuyla AFAD'ın üstlenmiş olduğu yükümlülükler ve TOKİ'ye ödemesi gereken yükümlülükler de var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay'ın verdiği bilgilere göre; 2021 bütçesinde tahminlerin üzerinde çıkan gelirin önemli bir bölümü, borçların yeniden yapılandırılması ve Özel İletişim Vergisinin yüzde 7,5'ten yüzde 10'a çıkarılmasından kaynaklandı.