Kamuajans.com – 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı resmî okulların 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak destekleme ve yetiştirme kurslarının açılabileceği ilgi (b) yazı ile açıklanmıştır.

Bu doğrultuda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okullar da ilgi (a) Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fikrası hükmü doğrultusunda 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kursları ile aynı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının 12 nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yüz yüze eğitimler isteğe bağlı olarak 22.01.2021 tarihinden itibaren başlatılabilecektir.

Takviye kursları veya özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların ilgi (d) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydı ile 8 ve 12 nci sınıfa devam eden öğrencilerle sınırlı olarak özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabileceklerdir.

Bu kapsamda, özel okullar ve özel öğretim kurslarındaki iş ve işlemlerin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, covid-19 salgını ile ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi (c) kılavuzda belirtilen hususlara titizlikle uyulması hususunda,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer : 81 ilde ekmek fabrikası kurup 1.5 TL’ye satacağız

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mustafa SAFRAN

Bakan a. Bakan Yardımcısı