Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Ön Başvuru Kılavuzu yayınlandı.

T.C.

Sayı: 32501511-410.02-E.6847321

12.05.2017

................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
b) 18.04.2017 tarihli ve 5305976 sayılı yazımız.

İlgi: (a) Yönetmeliğin 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; ''Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl ilan edilen il ve ilçelerin nüfusuna göre kurs açılacak il ve ilçeler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde Bakanlıkça Şubat ayı içerisinde ilan edilir. Kurs açılacak il ve ilçeler için kurucular tarafından başvuruların hangi tarih ve saatte başlayacağı başvuru tarihinden en az bir ay önce Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5'inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu veya kurucu temsilcisinin kimlik, adres, iletişim ve öğretim durumu bilgilerini, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.'' denilmektedir.

Adı geçen hüküm gereği başvuru ekranı 18 Mayıs 2017 Perşembe Saat: 15.00'te Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında açılacaktır. Başvuru yapacak kurucu veya kurucu temsilcisi adaylarının özel motorlu taşıt sürücü kursu açmak için ekte gönderilen ön başvuru kılavuzunu inceleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

EK:
Ön Başvuru Kılavuzu

DAĞITIM:
B Planı