Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2021 Tarihli ve 31533 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

6 Temmuz 2021 SALI

Sayı : 31533

Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: İlk sırada sözleşmeliler var

YÖNETMELİK

Türkiye İş Kurumundan:

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2016 tarihli ve 29854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.