8 Aralık 2020 tarih ve 40347008-1017148-63249-258-2344-64085 sayılı yazımız ile Koronavirüs (COVID-19) salgınının son dönemde yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü, bu nedenle salgının toplam sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde yürütülen tüm iş ve işlemlerle ilgili alınan tedbirler kapsamında; 13 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavının daha sonra bildirilecek ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

Başkanlığımız sınav takvimi; her yıl YÖK, MEB ve Açıköğretim Fakülteleri gibi merkezi sınav yapan kurumların sınav tarihleri gözönünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Mevcut süreçte salgın tedbirleri kapsamında diğer merkezi sınavların tarihlerinin netleşmesi zaman aldığından Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavının 20 Şubat 2021 Cumartesş günü yapılması kararı alınmıştır.

Söz konusu sınava; 29 Ocak 2021 Cuma günü dahil özel güvenlik temel ve yenileme eğitimini tamamlayan adaylar katılabilecektir.

Konunun 6 Ocak 2021 günü içerisinde özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları ile kişi/kurum/kuruluşlara duyurulması ve sıralı amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini arz ve rica ederim.'' denilmiştir.