Okul Öncesi eğitime devam edecekler ile l'inci sınıfa başlayacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayan yüz yüze eğitim süreci kamuoyuna açıklandıgı üzere kapsamı genişletilerek devam edecektir. Bu bağlamda yüz yüze eğitim sürecinde özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulamada birlik sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde neler oluyor? İl Milli Eğitim Müdürlüğünde neler oluyor?
1. 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze egitime başlayan özel eğitim anaokulları, özel egitim anasınıflan günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze egitim öğretime devam edeceklerdir.

2. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacaktır.

3.21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında l'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilerimize ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrencilerimiz de yüz yüze eğitime 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren dahil olacaklardır. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacaklardır.

4. 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerimizin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okullarımız yüz yüze eğitime başlayacaktır. Ancak bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki Özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başlayacak olup, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerimizin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise Il/lçe Hıfzıssıhha Kurulu karar verecektir.

5.12 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaöğretim seviyesindeki tüm özel eğitim okulları (Özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim uygulama 3. kademe) yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Mesleki ve Teknik Egitim Genel Müdürlügünün ilgi (d) yazısı doğrultusunda bu Genel Müdürlügümüze bağlı okulların bünyesinde açılmış olan özel egitim sınıflarında uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada 2 (iki) gün yapılacaktır. Özel eğitim meslek okullarımızda ve bu okul programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi kapsamında ve özel eğitim meslek liselerimizde işletmelerde mesleki eğitim dersi kapsamında yapılacak staj beceri eğitimi Genel Müdürlüğümüz ilgi (c) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı dikkate alınarak uygulanacaktır. Bu okullarımız ve sınıflarımızda uygulama derslerinin yüz yüze olarak yapılmasına dikkat edilecektir.

6. Her öğrenci grubu için haftanın iki günü yapılacak olan yüz yüze eğitim faaliyetinde ders süreleri 30 dakika, günlük 6 ders olacak şekilde yapılacaktır. Okullarımızın yüz yüze eğitim faaliyetlerine örnek teşkil etmesi bakımından Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen özel eğitim okulları ders çizelgeleri esas alınarak hazırlanan örnek haftalık ders çizelgelerinden yararlanılacaktır (Ek-1). Ayrıca Covid-19 ile mücadele kapsamında okullardaki ogle yemeği verilmesi uygulaması ikinci bir talimata kadar yapılmayacaktır.

7. 11/İlçe ve okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerimizin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkânlar dâhilinde sağlamakla mükelleftir. Bu amaçla özel eğitim okul ve sınıflarında öğretmen görevlendirmelerinin ivedi şekilde tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacaktır. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda yazılı mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek olup devamsız sayılmayacaktır.

8. Evde ya da hastanede eğitim gören öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde yer alan "Öğrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve bu ögrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmelerinin tamamlanması gerekmektedir. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başlanacaktır. Evde egitim alan ogrenciler için de yüz yüze eğitim kapsamında alınan t. Öğrencilerin evde yüz yüze eğitim almalarında velinin tercihi esas alınacaktır. Velilerin evde yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecektir. Evde ya da hastanede eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılarak iş ve işlemler yürütülecektir.

9. Öğrencilerimizin uzaktan eğitimden faydalanmaları ve/veya evde verimli zaman geçirmeleri amacıyla özel eğitim öğrencilerimize yönelik Genel Müdürlüğümüz tarafından www.orgm.meb.gov.tr, EBA, #OzelimEgitimdeyim, #EKPSS MEBOZEL mobil uygulamaları, tid.meb.gov.tr gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilir. Ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta içi her gün 13:30-14:30 arasında yayınlanan ve Genel Müdürlügümüzce hazırlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videolarının da Öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin bireysel ihtiyacına göre velilere tavsiye edilmesi önem arz etmektedir. (Ek-2)

10. Ilgi (a) yazıda da belirtildiği üzere yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Onleme Kontrol Kılavuzu" ile Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte Bakanlığımızca hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içeriklerinin ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılması ve farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

11. Ozel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazılarında, yüz yüze egitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda güçlükler yaşanabileceği dikkate alınmalı, öğretmenler tarafından azami özen gösterilerek bu alışkanlığın kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

12. Ilgi (a) yazıda da belirtildiği üzere okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecektir. Ayrıca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanında refakatçı olarak bulunması zorunlu olanlar dışında okul servislerine özel eğitim öğrencisi haricinde kimsenin alınmamasına özen gösterilmeli, zorunlu refakatçıların okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamalan gerektiği açıklanmalıdır. Okul servis araçları ile yürütülen taşıma hizmetinin takibi il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafindan yapılacaktır.

13. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veli/refakatçılar için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulmalı ve velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacağı ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları gerektiği açıklanmalıdır.

14. Kaynaştırma/bütünleştirme kapsamında eğitimlerine devam eden Özel eğitim Öğrencileri için sunulan destek eğitim hizmetlerine yeni bir açıklamaya kadar başlanmayacaktır.

15. Bilim Sanat Merkezleri tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri uzaktan/canlı olarak devam edecektir.

Gereğini rica ederim

Ziya SELÇUK
Bakan