Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 73911930-10.07.02-E.15483369 sayılı 23 Ekim 2020 tarihli Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin Yüz Yüze Eğitimleri konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı resmi yazıda ''2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15/09/2020 tarihli ve E.12792279 sayılı yazısı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30/09/2020 tarihli ve E.13845843 sayılı yazısı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/10/2020 tarihli ve E.14484931 sayılı yazısında yer alan açıklamalar doğrultusunda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlatılmıştır.

Kademeli olarak yüz yüze eğitimin genişletilmesi kapsamında 26 Ekim 2020 tarihi itibarı ile 
tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında 5 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Buna göre;

1. Yüz yüze eğitim için öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihinin 
esas alınması, velinin yazılı talebi doğrultusunda yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerin devamsız sayılmaması,

2. Yüz yüze eğitimde her ders saatinin 30 dakika teneffüslerin ise 10 dakika olarak 
uygulanması,

3. Öğretmenler tarafından haftada 5 (beş) gün okulda yüz yüze eğitim verilecek olması 
nedeniyle okula devam etmeyen öğrenciler için ayrıca canlı ders uygulaması yapılamayacaktır. Bu nedenle yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerin www.orgm.meb.gov.tr, EBA, #OzelimEgitimdeyim, #EKPSS MEBOZEL mobil uygulamaları, tid.meb.gov.tr gibi dijital platformlardan hazırlanan içeriklerden yararlanması ayrıca EBA TV ilkokul ve ortaokulda yayınlanan ve özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan ders videolarının da öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere tavsiye edilmesi ve takibinin sağlanması,

4. Veli dilekçelerine istinaden bir sınıfa kayıtlı tüm öğrencilerin uzaktan eğitime devam 
etmesi halinde okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte yapılacak planlama kapsamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan ders saati kadar uzaktan canlı ders yapılması,

5. Öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP) hazırlanmasına esas olacak 
değerlendirme ve performans belirleme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılan öğrenciler ile uzaktan eğitime devam eden öğrenciler BEP’lerinde yer alan kazanımlardan sorumlu olacakları için başarı değerlendirmelerinde BEP’lerinin esas alınması,

6. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul yönetimlerince “Eğitim Kurumlarında Hijyen 
Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”na göre okullardaki hijyen tedbirlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi,

7. Öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve ders dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal 
mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılması ayrıca okul yönetimleri ve öğretmenlerce öğrencilerin kurallara uymalarının teşvik ve takip edilmesi,

8. Covid-19 ile mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği verilmesi uygulamasına ara 
verildiği için öğrencilerin azami düzeyde en erken sürede okuldan ayrılabilmelerine yönelik planlamaların okul yönetimlerince yapılarak ilgililere bildirilmesi,

9. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinde okul yönetimlerince ve il/ilçe milli 
eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması,

10. Tüm eğitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasından faydalanılması, evde ya da 
hastanede eğitim faaliyetlerinde öğretmen görevlendirilmelerinin tamamlanması, eğitim hizmetinin sunulmasında veli tarafından yüz yüze eğitimin tercih edilmemesi halinde görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrencilere uzaktan canlı ders yapılması sağlanacaktır.'' denilmiştir.