Kamuajans.com – Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

'Bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu... Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız 'Bunu ilk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu... Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.