MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik RAM’lar tarafından düzenlenmiş ve daha önce Makam Onayları ile süresi uzatılan özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından destek eğitim raporlarının toplam bir yıl (12 ay) ve bir yıldan daha az süre ile uzatma hakkı verilen bireylerin, raporların son geçerlilik tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile uzatılarak 6 (altı) ay daha geçerli sayılması hakkındaki ilgi Makam Onayı ekte sunulmuştur.

Bu kapsamda; destek eğitim raporlarının bitiş tarihinden itibaren toplam 12 ay üzerinde uzatma hakkı verilen bireylerin rapor bitiş tarihinden itibaren rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılacaktır. Yapılacak eğitsel değerlendirme ve tanılama için RAMDEVU Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılarak bireylerin hizmetlere erişiminin sağlanması ve söz konusu raporlara ilişkin iş ve işlemlerin ilgi Makam Onayı doğrultusunda yürütülmesi..." ifadeleri kullanıldı.