Kamuajans.com - Yükseköğretim Kurulu, 2010 yılından önce ÖYP'ye dahil olan araştırma görevlilerinin 50-d statüsüne geçirilmediğine ilişkin karar aldı.

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Daire Başkanlığı

Sayı: 82444403-202.99-30658
Konu: 674 Sayılı KHK

03/05/2017

DAĞITIM YERLERİNE

2547 sayılı Kanuna 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. maddesi ile eklenen Ek Madde 30 ile ÖYP kapsamında 33. maddenin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görvlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği hüküm altına alınmıştı.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nın Başkanlığımız koordinasyonunda yapılmaya başlandığı 2010 yılından önce ÖYP Programı dahilinde atanan araştırma görevlilerinin anılan kanun hükmünde kararname kapsamında değerlendirilemeyeceği Yürütme Kurulu'nun 26.04.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter