ÖSYM’nin yaptığı merkezi sınavlarda görev alacak personelin belirlenmesi ve görevlendirilmesi “ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkeleri” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ilkelere göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların yürütülmesi sürecinde yükseköğretim kurumlarına ait binalarda yapılacak sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen gibi görevlerde görevlendirilecek personelin seçiminde akademik unvanlı personele sınav görevi verileceği ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, yükseköğretim kurumlarında görevli 657 sayılı Kanun’a tabi idari personele, merkezi sınavlarda herhangi bir sınav görevi verilmeyeceği görülmektedir.

Yükseköğretim kurumlarında görevli idari personele sınav görevi verilmemesinin hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi olamaz. Üniversitelerde her türlü hizmet ve üretim akademik ve idari personel tarafından birlikte verilmesine rağmen Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkeleri’nde sadece akademik personel için sınav görevi öngörülmekte, idari personel yok sayılmaktadır. Merkezi sınav görevlerinde yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm çalışanların kadro ve unvanına göre belirli oranlarda yararlandırılmasına imkân verilmesi, çalışma barışının tesisinin yanında kurumsal bütünlüğü ve hizmetin devamlılığını da sağlayacaktır.

Bu nedenle, ÖSYM Başkanlığı’ndan, merkezi sınavların yürütülmesi sürecinde yükseköğretim kurumlarına ait binalarda yapılacak sınavlarda üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında çalışan idari personele de görev verilmesini istedik.

ÖSYM Başkanlığı'na gönderdiğimiz yazı için tıklayınız