ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Her sınav öncesi ÖSYM tarafından sınav başvuru kılavuzu yayınlanır. Sınav başvuru kılavuzunun en alt bölümünde Genel Amaçlı Dilekçe ve bu dilekçenin kullanım nedenleri belirtilmektedir.

ÖSYM tarafından zaman zaman çeşitli sınavlar gerçekleştirilmektedir. Bu sınavların özellikle başvuru dönemleri yada sınav sonucu açıklandıktan sonraki dönemde herhangi bir sorun olduğunu düşünen adaylar tarafından ÖSYM'ye dilekçe gönderilir. ÖSYM ise bu dilekçeleri değerlendirip adaylara sonucunu bildirir. İşte bu dilekçenin adı Genel Amaçlı Dilekçe'dir.

Yine bir sınav başvuru kılavuzundan Genel Amaçlı Dilekçe hakkında bilgi edindiğimiz bölüm söyle:

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Adaylar, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır. Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile edinecektir.

Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday internet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Genel Amaçlı Dilekçe Yazılmaması Gereken Konular

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir.

FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 13. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm Youtube izle

* “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

* “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.

* “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde değişiklik için Merkezimize gönderilen belgeler, işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz.

Genel Amaçlı Dilekçe Yazılması Gereken Konular

• Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği

• Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği

• Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)

• Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan fotoğrafın değiştirilmesi isteği