Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 43769797-10.07.01-E.15473721 sayılı 23 Ekim 2020 tarihli Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 5. Sınıflarında Yüz Yüze Eğitim konulu resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK imzalı resmi yazıda ''Covid-19 salgın sürecinin seyri dikkate alınarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı, yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte kullanılmasıyla ve Bakanlığımız planlamaları doğrultusunda devam etmektedir. Buna göre 28 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıflarda; 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle de anılan sınıf seviyeleriyle birlikte ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında haftada 2’şer gün yüz yüze eğitim uygulaması başlatılmıştır.

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde uyulması gereken usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmiş olup Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı yazısıPersonel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısıTemel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı yazısı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14524959 sayılı yazısı ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre yukarıda bahsi geçen sınıflarla birlikte;

• 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı yazısında belirtilen il/ilçe hıfzıssıhha kurulları ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliğiyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılmasına karar verilenlerin dışındaki diğer resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında 2 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılması,

• Bu uygulama sırasında 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 83203306-10.07.02-E.13044945 sayılı yazısıPersonel Genel Müdürlüğünün 23.09.2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazısıTemel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14430520 sayılı yazısı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 10.10.2020 tarihli ve 43769797-10.07.01-E.14524959 sayılı yazısında yer alan esasların dikkate alınması,

• Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak resmî ve özel ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarında ekte yer alan haftalık ders çizelgelerinin uygulanması,

• Öğrencilerimizin müfredatın tümünden sorumlu olmaları sebebiyle 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarih ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarih ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan ve yüz yüze eğitim dışında kalan diğer tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasının sağlanması,

• Salgın nedeniyle okullarımızda gerekli tüm tedbirlerin alınması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Açıklamalar

 İmam hatip ortaokullarında haftada 2 (iki) gün yüze yüze eğitim uygulanacaktır.
 Bu ders çizelgesi yüz yüze yapılacak eğitimlerde ele alınacak dersler ve süresini kapsamaktadır.
 Bu ders çizelgesinde süresi belirtilmeyen Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ve Peygamberimizin Hayatı ile diğer derslerin yüz yüze eğitim dışında kalan saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
 Bir ders saati süresi 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.
 Bir teneffüs süresi 10 dakika olacak şekilde planlanacaktır.

Açıklamalar

• Ortaokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim uygulanacaktır.
• Bu ders çizelgesi yüz yüze yapılacak eğitimlerde ele alınacak dersler ve sürelerini kapsamaktadır.
• Bu ders çizelgesinde süresi belirtilmeyen Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile diğer derslerin yüz yüze eğitim dışında kalan saatleri uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.
• Bir ders saati süresi 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır.
• Bir teneffüs süresi 10 dakika olacak şekilde planlanacaktır.